ren de Antwerpse schrijver, beeldhouwer en musicus Gust Gils. Gils schreef in die periode zijn vroegste groteske teksten, waar uit niet alleen maatschappelijk of politiek engagement spreekt maar die ook op een speelse, creatieve omgang met de taal wij zen. Gils experimenteerde met de semantische mogelijkheden van het woord, en draaide de wereld op zijn kop. In de tweede helft van de jaren vijftig ontstond zijn vroegste 'paraproza', een eigenzinnig, zelf uitgevonden soort proza dat Gils zelf later gro tesk is gaan noemen. Yves T'Sjoen There are two great countries of literature; the fantastic and the naturalistic. The border where these two countries meet how ever is decidedly hazy. This no-man's-land contains slipstream, books that are neither fish nor fowl. It's a tricky thing to pin down but like a certain other genre we could mention it is easy enough to point to. These are the books that contain fantastic elements but are not fantasies, that are naturalistic but not rigorously so. The popular literary term 'magical realism' is simply a subset of these. Martin Lewis Het voorval hield me ook de volgende morgen bezig en terwijl ik aan de ontbijttafel van Hotel Klink de PZC van die dag op vouwde en een laatste kaneelbeschuitje in de kop hete thee sopte, overdacht ik de ingrijpende gevolgen die het moet heb ben gehad voor Piet Sies. Zijn gezondheid moet, zowel op het lichamelijke als geestelijke vlak, een flinke knauw hebben op gelopen en indirect moet zijn verstoorde relatie met de jeugd van Schouwen-Duiveland zijn dood hebben bespoedigd, want niet lang erna hoorde ik hoe Sies op zijn brommer een zwiep had gekregen van de slipstream van een passerende bus, uit woede daarover zijn vuist had gezwaaid naar een stel school kinderen op de achterbank, daardoor het evenwicht had ver loren, zigzaggend de berm was ingereden en onder het oog van de joelende kinderen een fatale smak had gemaakt tegen het reclamebord van café-restaurant Kloet bij Zonnemaire. Ik was niet eens naar zijn begrafenis geweest; we waren in de voor gaande jaren te zeer van elkaar vervreemd geraakt. Ben Schot

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 71