Tot in de kathedralen bonkt uit monsterlijke luidsprekers hardmetal, de kleurige vensters zwiepen uit hun sponningen profeten, apostelen en heiligen vallen aan scherven halfnaakte geestdriftigen dansen in krampachtige vervoering In de nissen spuiten hijgende onverlaten hun sperma over de moeder gods vanaf het preekgestoelte spugen rappers hun gal over de wereld. bij het altaar verkoopt men de chemische hosties bij handenvol en wit poeder dwarrelt als as van de geesten tussen de veriatenen. In de toren hebben hebben zich de laatste priesters verschanst het uurwerk komt knarsend tot stilstand en uit de galmgaten smijten de klokken hun laatste gebeier in alarmtempo over de wereld. Dan wordt het stil.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 76