doe het met kleine schepjes, stap voor stap en heb geen haast: de tijd bestaat nog niet maak eerst iets uit iets anders, uit het niets komt later wel, voor je daar iets van snapt ben je eonen verder; lees een boek meester Ovidius of Harry Potter win aan gezag, laat nimmer met je spotten maakt men cartoons van je, dan valt het doek stop hier en daar fossielen in de grond maar niet zoveel dat men het kan verklaren en dat men zo onze geheimen vond geef ze met mondjesmaat wat kennis mee opdat ze met gegist bestek gaan varen tussen Big Bang en het idee ID

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 78