een warme zuidenwind heeft autodaken in de straat met een dunne laag Saharazand bedekt zoals hij ook de trekvogels hier brengt en Marokkanen die niet meer vertrekken als ik vertrokken ben zal ik verwaaien op een zelfde wind niet als de pluizen van de paardebloem niet als het herfstblad van de beuk als as zal ik neerdalen op auto's met een ander nummerbord en kindervingers schrijven woorden in me in een vreemde taal

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 79