de laatste hoek, de poort doemt op twee aan twee alleen schoorvoet ik met de massa mee naar binnen de kille lokalen in één voor één nemen we plaats de ramen bieden uitzicht in mezelf gekeerd vergeet ik de komst van de lesgever een stok schampt op de bank den dikke Jules is binnen ik schrik op, gebogen hoofd staan zoals het hoort de taal die hetzelfde is had kunnen zijn en ook weer niet, verstomt we pakken onze pennen in het jaar achttiendertig onderstreept met rood hebben wij, met groen de Hollander verslagen neemt nu zwart onze are de triomf is pakt nu blauw, het teken van deze overwinning rood grenzeloos vertrouwen ebt weg bij zoveel kleur

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 89