Selene houdt vanavond de sluiers van de nacht tegen en wordt een droom vol muziek. Ze verjaagt de bleke, mauve wolken en daalt neer om haar volheid te vieren met de Aarde. Ze werpt haar zilveren mantel over het Groothoofd, overspoelt de poort en de bomen met licht. Ze weerspiegelt zich in het water en speelt met de zeilen van schepen die onophoudelijk komen en gaan, terwijl ze de loop van de geschiedenis volgen. Maar de visser zal aan land gaan om door de middeleeuwse stegen te lopen en te rusten in een van de kroegen van de stad. Met zijn dorst gelest en bedwelmd door de schoonheid van het maanlicht zal hij tenslotte als een Verne opstijgen Van de Aarde naar de Maan. Naar: johan Barthold Jongkind, Groothoofd bij maanlicht te Dordrecht

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 94