Er zijn zeker een vijf hoogaarzen in een dermate slechte staat dat zij (voorlopig?) niet meer aan het water kunnen worden toevertrouwd. Van de ca. 15 nog varende hoogaarzen verkeert het merendeel in een dermate slechte staat dat alleen met de uiterste inspanning deze vloot mag voortbestaan. Wat betreft onze tweede doelstelling, in het kort: 'het verzamelen van historisch gegevens', zowaar ook geen makkelijke opgave! Die paar mensen 'die het nog meegemaakt hebben' zijn allen reeds hoogbejaard! Met opzet noemen we deze zaken hier om aan te geven dat we alle zeilen moeten bijzetten om nog iets te redden van dit mooie stukje zeeuwse maritieme historie. Toch is er geen reden om ons te laten ontmoedigen. Graag willen wij u herinneren aan het vele werk dat al werd verricht door Vereniging Botterbehoud, (en haar leden!). Toen deze vereniging in 1968 werd opgericht waren de omstandigheden en vooruitzichten misschien nog wel somberder. Toch zijn er sindsdien rond de voormalige Zuiderzee weer een tachtig houten zeilende vissersschepen in originele staat teruggebracht. Nu er in de Scheldedelta weer enkele hoogaarzen mogen rondvaren, blijkt de belangstelling hiervoor geweldig te zijn. Laten we, met een klein beetje steun van u allen, ons blijven inzetten om iets van dit moois door te geven aan een volgende generatie! Gerrit Zomer De naam Consent Tijdens de open dag, gehouden aan boord van het ramschip Schorpioen, werd de bezoekers gevraagd een naam te bedenken voor de uit te geven nieuwsbrief. De bedenker van de 'uitverkoren' naam kreeg een vaardag aangeboden op de YE 36. Het resultaat was ongeveer 30 zeer uiteenlopende reakties. 'Consent' was een inzending van de heer J.G. Haeck uit Beverwijk. Het is een naam die misschien enige uitleg behoeft. Wanneer men het woord consent opzoekt in de Dikke van Dale vindt men daar o.a. de volgende betekenissen: toestemming en bewijs van vergunning. Beide verklaringen hebben te maken met de doelstelling van stichting: Door donateur te worden betuigt men zijn instemming hiermee, waardoor de stichting zich kan inzetten om de hoogaars als varend monument te behouden. Wie zich verdiept in de geschiedenis van de Zeeuwse visserij weet dat een visser sinds 26 augustus 1825 een 'acte van consent' moest bezitten, om zijn bedrijf te mogen uitoefenen. Het consent droeg een nummer en dat moest op de achterkant van het vaartuig prijken. Het was het begin van de officiële registratie van vissersschepen. De uitgave van deze eerste consent vormt het begin van de verspreiding van informatie naar een (groeiend?) aantal donateurs. Ellen Oomens Het gastenboek Het is een leuke gewoonte om aan boord van een schip een gastenboek bij te houden. Alle leuke, byzondere, of gewoon aardige bezoekers kunnen de schipper/eigenaar zo een boodschap meegeven. Op 1 jan. j.l. schreef de 'peetvader' van de YE 36 hierin het volgende; "Als ex-eigenaar mag ik het genoegen hebben, nog het een en ander op papier te zetten. Hiermede wens ik het bestuur van de S.B.H. gelukkige en voorspoedige jaren toe met de YE 36. Toen ik de boot in de jaren zeventig in Harderwijk zag liggen schrok ik er van, er ging toch stiekem wat door me heen, een wrak gelijk. M'n dank gaat dan ook uit naar de heer P. Dekker en de Fam A. de Jonge (echte hoogaars-liefhebbers).

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 3