Nieuws van de evenementencommissie: Terugblik op Open Dag Schorpioen Op 23 februari werd aan boord van bet ramscbip Schorpioen te Middelburg een open dag gehouden om belangstellenden, eigenaren van hoogaarzen en lokale bestuurders te informeren over het werk van de Stichting. Door middel van een expositie van scheepsmodellen, schilderijen en fotomateriaal werd een beeld gegeven van de typen schepen die rond de eeuwwisseling werden gebruikt voor o.a. de visserij, 's Middags werd door het bestuur van de Provincie Zeeland een overeenkomst met de Stichting Behoud Hoogaars ondertekend, waarmee de Stichting zich verbindt om met enkele hoogaarzen vijftig vaardagen voor de provincie te leveren. Bij evenementen als visserijdagen en Veerse Meerdagen zal de hoogaars weer voor het publiek toegankelijk zijn. De heer J.van Beylen, ex-conservator van Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen, hield een boeiende lezing over de Zeeuwse vissers schepen, aangevuld met vele dia's. Zo'n 300 mensen bezochten de Open Dag die zeker een succes genoemd mag worden. Eveneens aan boord van de Schorpioen werd door de heren Van Gessel en Zomer een lezing verzorgd over de Stichting en in het byzonder over de hoogaars. Het publiek bestond uit direkteuren van maritieme musea in Nederland. Zij waren allen zeer enthousiast en zegden na afloop van de lezing alle medewerking toe voor de verdere uitwerking van de plannen. Ellen Oomens Televisie-opnamen VARA-BRT Kort voor het weekend van 22 april werd een van de bestuursleden gebeld door de VARA met de vraag of op deze dag de YE 36 gebruikt kon worden voor het maken van opnamen voor het TV-programma "Ongelooflijk, maar Bardi". Op 20 april werd de YE 36 naar Yerseke gevaren, waar het schip gedurende het weekend vertroeteld werd door dhr. AJ. Verschuure, de laatste mosselkweker/eigenaar van het schip. Maandagochtend 22 april werd de YE 36 'overvallen' door een filmploeg van de VARA en de BRT, gewapend met veel materiaal, camera's en, zowaar, echte regisseurstoeltjes. Met behulp van een helicopter zijn er ter plekke en na vertrek uit de haven, opnamen gemaakt van schip en bemanning. Doel van de opnamen was om een spel te filmen dat zich moest afspelen "in the middle of nowhere", en, waar kun je dat beter doen dan op een plaat midden in de Oosterschelde. Om ca. 13.30 uur werd de YE 36 drooggezet op een plaat, midden tussen Yerseke en Tholen. Na een kleine twee uur was het water zover gevallen dat de opnamen op de plaat konden beginnen. De cameraploeg had mooi helder filmweer meegenomen (incl. een weerman van de BRT!), maar moesten zich wel af en toe in het kot terugtrekken vanwege zware buien. Op de film is waarschijnlijk niet te zien dat het snijdend koud was. Met de opnamen van dit mooie schip in 'haar eigen' omgeving zullen de opnamen zeker geslaagd zijn. Op zaterdag 1 juni j.l. is dit programma, 'ongelooflijk, maar Bardi', al op de BRT uitgezonden. Later dit jaar, vermoedelijk in september, wordt dit op de Nederlandse TV uitgezonden door de VARA. Open Dag Waterrecreatie Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer gaven vier hoogaarzen acte de presence op de Open Dag Waterrecreatie bij de Speelmansplaten voor Tholen en in Vlissingen. Ook op deze dag was er weer alle gelegenheid de schepen te bezichtigen en evt. een korte vaartocht te maken.

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 5