SANCTUS YVO Een Bretonse heilige in de Arnemuidae kerk Tegen het einde van de 15e eeuw blijkt uit de zog"Ankerage-lijsten"dat de overgrote meer derheid van de bezoekende schepen in Arnemui- den bemand was met Bertoenen Bretonswaarvan meer dan een derde afkomstig was uit de streek van PENMARC'H. In Bordeaux en La Rochelle laadden ze wijn en in Borgneuf en Rhuys zeezout uit de zoutpan- nen;aanvankelijk bestemd voor Brugge,maar na de verzanding van het Zwin steeds meer naar de Walcherse rede.Het zout werd in Arnemuiden geraffineerd en deels gebruikt voor het zouten van haring en deels uitgevoerd naar de Oost zee. In 1494 was de uitvoer van haring uit de Hanzesteden 50.000 ton,waarvoor zeker 10.000 ton zout werd gebruikt.De gezouten haring werd veelal als retourvracht naar Bretagne meegeno men De gelovige Bertoenen hadden grote behoefte aan een bedehuiswaar zij hun vaderlandse heilige St.Yves konden vereren en hadden grote sommen geld bestemd voor de inrichting van een,aan St.Yves gewijdekapel in de nieuwe St.Maartenskerk te Arnemuiden. N'an eus ket e Braiz N'an eus ket eur Zant Evel Sant Erwan (Er is in Bretagne geen enkele heilige zoals StYves) De begaanheid met het lot van de ploeteraar op het land en op zee,maakten dat de integere en milde kerkelijke rechter en pastoor Yves Haelori (1253 - 1303),al in 1347 werd heilig verklaard De vele votief scheep jes in kerken en op zijn graf zijn een bewijs,dat hij de beschermheili ge was voor alle zeelieden en vissers. Bron:Zeeuws Tijdschrift-T.Kannegieter 15 Oudste oesterput in Yerseke wordt beschermd De gemeente Reimerswaal wil de put voor aan tasting behoeden d.m.v.het nieuwe bestemmings plan Yerseke OesterputtenHet te beschermen gebied omvat naast de oesterbassins ook de karakteristieke loodsjes er omheen en twee insteekhaventjesdie bij eb droogvallen. De te beschermen oesterput (nr:14) ligt naast de jachthaven en is de oudste van de drie putten,die in de periode 1874-1883 werden gebouwd.De relatief kleine bassins en de hou ten en bakstenen loodsjes,die deels wit zijn gesausdgeven een authentiek beeld van de oesterneringwaardoor de wandelaar zich in de vorige eeuw waant.Deze omgeving vormde enige jaren geleden het decor voor de verfilming van Herman Heijermansboek "Op hoop van zegen". Oesterput 14 wordt nog steeds intensief ge bruikt voor de schaal-en schelpdierenkui tuur.Het is de verwaterplaats en voorraad schuur voor onder meer oesters en kreeften. Ook buiten het te beschermen gebied schrijft het bestemmingsplan nieuwe regels voor wat betreft bebouwing en het overkappen van bas sins Het bedrijfsbelang blijft echternaasthet kuituur-historisch belang gewaarborgdBouwak- tiviteiten blijven mogelijk,maar moeten zullen moeten voldoen aan bepaalde eisen ten aanzien van afstand tot andere gebouwendakhelling hoogte en materiaalgebruikzoals toepassing van rode dakpannen. BronPZC

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 10