Informatiefilm "Zeeuwse Mossel" Borghouts Video geeft in eigen beheer informa tieve produkties uit over de Nederlandse vis- serij.In de serie "Het verhaal van..." heeft het bedrijf inmiddels de garnaal en de maat jesharing ontleed.Vers van de montagetafel is de film over de Zeeuwse mossel Regisseur v.d.Veen laat Zeeuwen het verhaal van de mossel zelf vertellen,zoals J.Louwer- semosselvisser en voorzitter van de vissers vereniging Yerseke en bioloog R.Dijkema van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek in Yerseke De band schetst de economische evolutie van de mosselsector.Oud-visser D.Minnaard:"Vroeger visten we met zeilscheepjesEr kwam een sleper uit Dordrechtdie tien bootjes op sleeptouw nam en naar Amsterdam brachtVandaar ging het op de zeilen naar Enkhuizen.Was er geen wind, dan lag je dagen te wachten. In de jaren twintig voeren de vissers de Zui derzee rond op zoek naar mosselen.Met een stok tastten ze daartoe de bodem af. Tegenwoordig zijn er afgebakende percelen in de Waddenzee en hoeft er niet meer op wind gewacht te worden.Het enige oponthoud vormen de vele sluizen op het trajekt Zeeland-Wadden. Het bestaan van een mosselbedrijf staat of valt met de hoeveelheid beschikbaar mosselzaad en aangezien dat in het water groeit,gooi je dus altijd je portemonnee overboord. De massale voortplanting valt in april en mei. De jonge mossels voegen zich samen tot matten in de Waddenzee en in de Zeeuwse wateren. De mosselzaadvisserij is slechts enkele weken toegestaanDe percelen worden van de Staat gepacht.De halfwasmosselen worden daarna weer opgevist en uitgezet op percelen in de Ooster- schelde,waar zij groeien tot de echte mossel. BronPZC-FBalkenende 19 Bij eb komen de vissers Dokumentaire over de "Weervisserij" De Tholenaren R.v.Raay en A.de Menezes maakten een 26 minuten durende film over de uitster vende weervisserij in de Oosterschelde Er zijn nog maar 3 vissersbedri jf jesdie op deze traditionele manier de ansjovisvangst beoefenen, zoals de familie van Dort in Bergen op Zoom. Voor deze oude vistechniek worden in de winter jonge stammen van berkenbeuken of eiken ge kapt, waarmee op een zandbank in de Ooster- schelde een enorme fuik wordt gebouwd; de zog"WeerDe naam "Weer"is afgeleid van het verschijnseldat de ansjovis zich alleen laat zien aan het begin van de zomermaanden; met mooi weer dus.) De "Weer" bestaat uit 2 rijen takken,een paar honderd meter lang,die taps bij elkaar komen. Het wijde eind van de fuik staat op een zand bank Eind april,begin mei trekt de ansjovis vanuit de Noordzee de Oosterschelde op en zwemt met vloed graag boven de bank. Bij vallend water zwemt hij met de stroom mee en geholpen door de vissers met een sleepnet, recht de fuik in.Een weg terug is er niet,want de bank valt droog. Dit speelt zich af in de maanden mei en juni, 2 maal per etmaal,bij vallend water. Vermoedelijk is deze bijzondere viskunstbijna 400 jaar geleden geleerd in het Verre Oosten. De oudste vermelding van weervisserij te Bergen op Zoom stamt uit 1634. Bron;P.Z.C)0 2.0

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 12