Schardijn - Zeeuwse Specialiteit Weet u,dat Sprot hetzelfde is als Schardijn? Het is de Zeeuwse naam voor verse Sprot, een nietig visje,dat in de wintermaanden aan wal wordt gebracht. Niet-Zeeuwen weten er niet goed raad mee.Zelfs bij het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek in IJmuiden wist men niet,dat de Sprot als verse vis in Zeeland wordt gegeten. Schardijn wordt soms verbasterd tot Sardijn, wat bedrieglijk veel lijkt op SardineBoven dien lijken ze uiterlijk erg op elkaar.De Sar dine is echter een andere soort,nl.de Pil- chard.die we in Zeeland de Pelser noemen. De Schardijn is de kleinere broer van de Ha ringvaar met een fijnere smaak. Vermoedelijk voedt de Haring in de Noordzee zich o.a.met de larven van de Schardijn. Er is namelijk altijd weinig Schardijn,wanneer er veel haring voorkomt en omgekeerd. Op het ogenblik is de schardi jnstand niet denderendmaar het grote aantal ondermaatse visjes kan een teken zijn,dat er een sterke jaarklasse op komst is. Traditioneel wordt Schardijn gebakken gegeten. Haar rauw ingelegd in het zuur,gewoon met wat azijn en in ringen gesneden uien en dan in de koelkast,is een geweldige delikatesse. De speciale en individuele toevoeging van kruiden en specerijen kent een oneindig aantal varianten, die door de oude Zeeuwen als een zorgvuldig bewaakt geheim gekoesterd worden. Je eigen recept was immers veel beter,dan dat van welke andere Zeeuw dan ook. Bron;PZC-RvReems II Zeehondenjacht in Zeeuwse wateren Zo'n dertig jaar geleden speelden zich komple- te slachtpartijen af,onder de zeehonden-popu laties, in de Oosterschelde Oud-mosselvisser Jaap Schot uit Zierikzee vindt het dan ook een smoes je, dat de zeehond verdwenen zou zijn als gevolg van de vervui ling: "Ze hebben net zo lang geschoten,totdat de laatste dood was." In 1929 werden 1220 gedode zeehonden gemeld, een jaar later 1113."Ze zijn gewoon uitgemoord en toen de laatste verdwenen was,had het mi lieu het gedaan." Willem v.d.Zalm uit Burgh-Haamstede ziet het anders;"We hebben ze niet tot de laatste afge schoten,de oude dieren schoten we niet,want daar was niets aan te verdienenDie zijn dan ook verjaagd door de verstorende rekreatie." Een velletje bracht 35 gulden opin een tijd dat het weekloon 60 gulden wasIn een seizoen werden wel 200 zeehondjes gevangen 7000.-! Zelfs Groningse vissers kwamen daarvoor naar deze wateren afgezakt en de Antwerpse familie Matthijs gebruikte een snelle motorboot en schoot daarbij zelfs een meisje/dat als lok zeehond fungeerdeals dankeen kogel in haar bil De zeehondenjacht was beslist niet illegaal. Provinciale Staten gaven vergunningen uit en de gemeenten gaven f 3.- per zeehond premie. Bovenop de verkoop van vellenverdienden de jagers ook aan de uitgebraden speklaag,die aan boeren werd verkochtvoor het onderhoud van leder en paardentuigenUit het vet werd traan gekookt,wat een gulden per liter opbracht. De laatste jaren stijgt het aantal zeehondjes weer langzaam in de Oost-er schelde Drachtige zeehonden zijn er echter niet of nauwelijks gesignaleerd. B ronPZC-RSchr i e r 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 13