Symposium "Varende Monumenten en Toerisme" Haarlem 23 mei 1991 Organisatie Ministerie van W.V.C. Gemeente Haarlem Rijksmuseum .Nederlands Scheepvaartmuseum Deelnemers Gemeenten-V.V.V.-Musea-Havenmees ter s-Scheepseigenaren-Ve ren i gin gen-S ticht ingen-Beleidsambtenar en Doel Behoud van de zogenaamde "Bruine Vloot" Probleem :Varende schepen worden niet be schermd door de Monumentenwet. Oplossing :0p basis van de Gemeentewet en criteria van de Koninklijke Ne derlandse Oudheidkundige Bond, kan wel bescherming worden gebo den Beoogd wordt subsidie te verlenen aan varende monumenten,op grond van een Restauratieplan. Een gemeente,die met het Nationaal Restaura tiefonds een overeenkomst heeft,kan subsidie of een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden verkrijgen. Het bevorderen van gratis ligplaatsen,aanpas sen van de havengelden en de toeristenbelas ting zijn passende hulpmiddelen. Van 31 augustus tot 3 september 1992 wordt in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam een euro pees congres over varende monumenten gehouden. Naar aanleiding van het symposium is versche nen het boek "Behouden Vaart" Gemeentelijk beleid en varende monumenten Den Haag V.N.G. 1991 ISBN 90 322 267 97 Geeft inzicht in gemeentelijk funktioneren - beschrijving historische schepen - opgave behoudsorganisaties - noodzaak behoud. 23 Zeeuwse schetsen van Henri en Maurice Seghers Vader (1848 - 1919} en zoon (1883 - 1959} Seghers schetsten tussen 1875 en 1955 vele dorps- en havengezichten van Bruinisse-Wemel- dinge-Hansweert-Middelburg-Vlissingen-Veere- Zierikzee-Boekhoute-De Paal-Graauw en nog vele andere plaatsen langs de Wester-en Ooster schei de Praktisch alle toenmalige scheepstypen werden afgebeeld,zoals hoogaars~lemmerhengst-garnaal- knots enz. Bovendien werden vastgelegd zeeschepen-loods- kotters-loodsschoeners-loodsgalleys op de nederlandse en belgische loodsstations en op de rede van VIissingen Van de schetsboeken, welke in het bezit zijn van de heer JvBeylenwerd van 14 mei tot en met 24 augustus een tentoonstelling samenge steld in het Museum voor Zuid-en Noord Beve land te Goes Voor de geïnteresseerde donateurs heeft dé 11 S B H "enige catalogi aangekocht. 127 zwart/wit schetsen - formaat: 12,5 x 17. :- Bestelling D.Wiltenburg Margrietenlaan 17 4 3 56 JM OOSTKAPELLE Pri js f 20,-- inclverzend- en verpakkingskosten o.v.v. CATALOGUS NAAM ADRES,

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 14