7| I DUTCH fishing] noarïijoom ■«"■■w™». □o pc INTERNATIONAL B.V. AUTOUflfE AUTOVERHUUR Stichting Behoud Hoogaars Boeken Symposium "Varende monumenten en toerisme" "Behouden Vaart" Gemeentelijk beleid en varende monumenten. Den Haag - V.N.G.1991 ISBN 90 322 267 97 Borghouts,T. Visserij in de jaren tachtig. Applaudisseren voor eigen ondergang. Den Haag - Borghouts1991 ISBN 90 738 480 16 Zuydgeest,M. P. Stoom op haring De geschiedenis van de stoomlogger in de nederlandse zeevisserij. Alkmaar - De Alk,1990. ISBN 90 601 399 41 Dieleman,W.R 150 jaar nederlandse visteelt. Van broedhuis tot zegen. Ned. Ver.voor Aquakultuur. Urk - 1991. ISBN 90 741 010 11 Nab,W. Scriptie Arnemuidse vissersvrouwen in de periode 1870 - 1940. St.Reg.Geschiedbeoefening Zeeland, p/a Zeeuws Dokumentatiecentrum. Postbus 8004. 4330 EA MIDDELBURG. Verschijnt zomer 1992. 2-5 1= M li&H? siawfl Ocean wide Group masters in manpower management mo j 6) DIVING b.v. "Een geluk bij een ongeluk' 1 Autoschade DRINKWAARD B.V. kwelderweg 8 9979 xn eemshaven telefoon 05961 - 6859 telex 53539 fax 05961 - 6288 I he tetiertands - fOHWi - i-u-no Verhuis- of bestelwerk, vrachtwageos rijbewijs B/E Luxe personenbusjes Personenauto's GRATIS LEEN AUTO BIJ SCH ADEREPARAT1E Zlntnnv - »M AL ««Wtrktrtl - Td. 0 HOL IJK» AMOS-O omkrtwjfc managemw* «eftwrt:

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 15