Mededelingen van de voorzitter :W. .1D.uin. Voor u ligt de tweede CONSENT"a 1a afsluiting van het eerste (zeer enerverende) jam "Stich ting Behoud Hoogaars" Een Stichting mt*t visie kijkt vooruit.Toch is het goed met alle mede werkers ook om te zien en uit de gebeurtenis sen en fouten lering te trekken.De doelstel ling de hoogaars door de provincie Zeeland te laten varen is ruimschoots gehaald.De Zeeuwen hebben er minder mee gevaren,waarschijnlijk omdat er tijdens festiviteiten merendeels toeristen rondlopenHierover zullen we ons beradenImmers de doelstellingdat iedere Zeeuw tenminste eenmaal met een hoogaars ge zeild moet hebbenblijft ons voor ogen staan. De schoolprojecten waren een schot in de roos, niet alleen voor de kinderenmaar ook voor hun families.Er ontstond een probleemVanwege het succes groeit het werk ons boven het hoofd.De voorbereidinghet lesgeven en ook het voorzien in de financieën kostten ons teveel tijd.Help ons dus niet alleen met de uitvoeringmaar ook met de ondersteuningDe plannen voor het vol gend jaar zijn gedeeltelijk vergelijkbaar met die van het afgelopen jaarZekervoor wat de invulling van de provinciale dagen betreft. Vooruitlopend op dat nieuwe jaar wil ik alle donateursmedewerkers en vrienden een plezie rig uiteinde toewensen in de hoop,dat we el kaar het volgend seizoen in goede gezondheid weer zullen aantreffen. Mededelingen van de redaktie. Deze dikkere "CONSENT"ontvangt u in een ander- jas jeDikkeromdat het de aktiviteiten en in teresses van de "SB.H"weerspiegeltEen nieu we uitvoeringals symbool van nieuwe plannen voor het komende jaar.De redaktie van "CON- SENT"dankt alle donateurs voor hun bijdragen, waardoor de uitgave van deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt.Wij wensen eenieder,die onze Stichting een warm hart toedraagtprettige feestdagen en een goed 1992! 3 EVEHEHEHTEÏ 1991 0604 VLISSIHGEK 1572 Spanjaarden TE 36/De Vet 2204 ïerseke VARA/BRT TE 36/De Vet 1005 Zierikzee Oosterschelde Race TE 36/De Vet 1105 Traditionele Vaartuigen TE 36/De Vet 1205 - 1305 Beurtveer Veere-Zierikzee TE 36 1 9 0 5 Vee re 4e Veerseieer Race TE 36/De Vet 1505 Tholen Open dag waterrekreatie TE 36/De Vet/Triton 2505 Vlissingen Gornaet 2605 Tholen Sponsor vaartocht TE 36 1506 Vlissingen Eveneienten Vinkeliera TE 36 1606 Veerse Heer Vaartocht'FOTQ DERT' TE 36/De Vet 2206 Veere Veerseeeer-dagen TE 36/De Vet/Gornae 2806 Veere Sponsor vaartocht De Vet 2906 Uolphaertsd. Veerseieer-dagen TE 36/De Vet 0607 Vlissingen Bouwen Ewcutschool TE 36 0607 Kortgene 'TROS'iFiets hei erin) De Vet 0 8 0 7 Brotiversh. Bavendag/School'De SCBOUÏ' TE 36/De Vet 0907 juli/aug Iedere 10 07 1207 1307 1707 2 0 0 7 210 7 2 70 7 1003 303' 2403 2 4 0 8 2 7 0 0 2803 2 9 0 8 3 0 0 3 3108 0 7 0 9 1409 1809 2009 2409-2609 mnq -- Arnmiden Vlissingen Raiperland Araenuidea Raiperland Arneeuiden Goes Colijnsplaat -2003 ïerseke Vlissingen Zier iltzee Thai en Vee re Tholen Oiroep dien ■fïAHS Zeel./--'De SCBOEHER* do.'RADIO HuOGAASS*/OHfiOEP TE 36 HAEREBGUT'-SCBGÜL ZEEL. TE 36 TE 36/De Vet/Gomaet Braderie TE 36 Veerseieer-dagen TE 36/Tritoü/Gornaet TE 36 TE 36/Goraaet TE 36/De Vet TE 36 TE 36 Vet/Goraaet/Triton/Baoiaard TE 36 TE 36 TE 36 TE 36/De Vet'/Gamaet TE 16 De Vet/Triton TE 36/De Vet/Banj. TE 36/De Vet TE 36/De Vet/Gotaaet TE 16 'TE 36/De Vet/Gotaaet Kadefeesten Visserijdagen Hosseldagen Visaerijdag Havendag 626 jaar «VEG v/d SBELVEG'-V.C.I.V. 625 jaar Sooipocsluis-Zierikzee Tholen 625 jaar Brouwershaven Üuddorp/Stellendai QPEH HOB.DAG Veeraeieer Werkoverleg Prov.Zeeland Sponsors Historata Torenvliet-H.A.V.Q. Afslmttocht 'OHEOEP ZEEL.

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 4