Onderhoud YE.36 Onder leiding van Gerrit Zomer en Theo Kloet heeft de onderhoudsploeg dit najaar de YE.36 onder handen genomen. Dankzij vooral de medewerking van het Direkto- raat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken in het distrikt Scheldemonden te Vlissin- gen,werd het mogelijk om groot onderhoud te plegen aan de mast.Het verwijderen en weer plaatsen van de mast is dankzij deze hulp voorspoedig verlopen. Tevens werden stagen,joffersblokken en de buikdenning ("budelge"voorzien. Op het programma staan nog het breeuwen van het dek op het "kot" en het zogenaamde "knip pen en scheren" van het onderwaterschipwaar voor de YE.36 uiteraard op de blokken moet. Op de daarvoor benodigde vrijwilligers wordt door Theo met smart gewacht. Aangezien zoveel mogelijk getracht wordt,om met authentiek gereedschap te werkenworden eigenaars van zulk gereedschap beleefd ver zocht om dit tijdelijk voor gebruik af te staan aan de onderhoudsploeg. Gedacht wordt vooral aan breekijzers en ha mers t h k Th.Kloet. S "Radio Hoogaars* Gedurende juli en augustus heeft "Omroep Zee land" twee dagen per week gevaren met afwisse lend de "YE 36" en "De Wet". Op die dagen werd tweemaaltijdens de lunch- uitzending en tijdens de avonduitzending van "Omroep Zeelanddoor reporters Theo Richel en Peter Joosse live verslag gedaan. Het was een nogal omvangrijk projekt,want in totaal werd 18 dagen gevaren en werden er dus 36 uitzendingen geproduceerdDie gingen in het begin vooral over de hoogaars en de stich ting,maar later werd ook aandacht besteed aan natuur en milieu op het water,aan de vissers ramp die begin deze eeuw Arnemuiden trof,de plannen voor een museumhaven in Zierikzeear cheologie onder water,de vissersfeesten in BruinisseYerseke en Colijnsplaatde geschie denis van het kanaal door Walcheren. We hadden op de Westerschelde een "Botenspot- ter" en een maritiem schilder aan boord,we vielen droog bij de Hoge Platen om de vogel tjes te bekijken,we lieten in de havens orkes ten optreden,zochten met schoolkinderen naar mosselen op de Grevelingen en diskussieerden met de burgemeester van Vlissingen of hij wel genoeg van zijn stad hield. Technisch was het een hoogstandjewant het bleek in de praktijk niet eenvoudig, om onder barre omstandigheden op het water,toch een radiouitzending met een goede geluidskwaliteit te verzorgen.Toch is dat nagenoeg altijd ge lukt Als je een en ander ziet als een vorm van promotie voor de Stichting en haar schepen en voor "Omroep Zeeland",dan denk ik,dat het een suksesvol projekt is geweest.Ik heb vooral het varen met de mensen van de "Stichting Behoud Hoogaars"als aangenaam en gezellig ervaren. Theo Richel. fa

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 5