7 Open. Monumentendag Stellendam Ook Stellendam beleefde op zaterdag 14 septem ber zijn monumentendagDe aktiviteiten waren gekonsentreerd in en rond het "Meester Snijder College" (de visserijschoolaan de Binnenha ven In de school was,met medewerking van de model bouwvereniging "Zuid Zuid West",het Visserij museum Vlaardingen en de "Stichting Behoud Hoogaars" een tentoonstelling ingericht met foto's en scheepsmodellen. Voor de school lag de hoogaars YE.36 (Andries Jacob) van de "S.B.H."welke door vele be langstellenden werd bezocht. Wethouder Visser opende rond half elf de ten toonstelling en wees op wat de vissers uit vroeger dagen hebben betekend,ook voor de huidige visserijDoor volharding slaagde men erin het hoofd boven water te houden en daar mag de huidige generatie vissers hen dankbaar voor zijn. Sprekend over de toekomst wees hij op het grote belang van het "Meester Snijder College" voor de gehele bedrijfstak visserij.Hij be treurde dan ook de teruggang van het aantal leerlingen voor dit goede beroep. Dank zij meester E.A.Snijder worden de vissers nu goed geschoold en zijn hun werk-en leefom standigheden sterk verbeterd. Een ander aspekt waar de wethouder aandacht aan besteedde was het werk van de Kon.Ned.Red dingsmaatschappij In de beginjaren,toen Willem de Jager een sloep kocht,redde hij daarmee 500 zeelieden en vissers. Aan het eind van het officiële gedeelte over handigde de heer G.M.Pool (St.Open Mon.dag) een fles Goereese port aan de wethouder en aan alle deelnemende exposanten. Ongeveer 800 belangstellenden bezochten de tentoonstelling en de YE.36;kortom een volle dig geslaagd evenement Admiraalzeilen Veere 19 mei 1991 Admiraalschap was een term,die in de late middeleeuwen en tijdens de Republiek werd gebruikt voor een formatie koopvaardijsche- pen,die ter onderlinge bescherming bij elkaar voeren Het admiraal- of admiraalschapzeilen was ver plicht op,door kapers of zeeroversbedreigde routesZoals de konvooien in W.0.2). Op 19 mei herleefde deze oefening,op de rede van het historische Veere,met een eskader rond-en platbodem schepen. Van de "Stichting Behoud Hoogaars" namen deel de YE.36 - De Wet - Triton en Gornaet. Om 09.45 uur werd anker op gegaan tussen de Mosselplaat en de Schutteplaatwaarna om 10.00 uur,bij Oostwateringhet eskader werd gefor meerd. Met veel kunst-en vliegwerk werd,in 4 boord aan boord zeilende linies,voor de haven van Veere,het admiraalschip gepasseerd. Bij wijze van groet werd de fok gestreken. Vervolgens werd,in 2 kiellinies,het admiraal schip nogmaals gepasseerdDaarbij werd het inweven van de noordelijke in de zuidelijke kiellinie geoefend,nlNoord 1 achter Zuid 1,Noord 2 achter Zuid 2 enz. Tot verbazing van onze croniqueur verliep, dit alles vlekkeloosop de tonen van Onedin-line muziek uit 3 zeventiende eeuwse luidsprekers. Lodevicus Versteegh. 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 6