Museumhaven Zierikzee De oude stad Zierikzee heeft een rijk verleden in relatie met waterhavens,handelvisserij en veerdiensten. Tegenwoordig bepalen mosselvisserskleine handelsvaart en plezierjachten het havenbeeld. De Nieuwe Haven is de grootste passantenhaven van zuidwest Nederland. Binnen de Noord - en Zuidhavenpoortomgeven door huizen met prachtige gevels,ligt de Oude Haven. Via de Duivelandbrug en het Witte bruggetje kan de scheepvaart in deze haven komen, die vraagt om een bestemming passend in het histo risch Zierikzeemet zijn poorten,bruggen en panden. Een museumhaven ,waar vele historische schepen een plaats zouden kunnen vinden,voldoet aan de bovengenoemde voorwaardeZeer zeker wanneer gedacht wordt aan authentieke Zeeuwse sche pen, zoals hoogaarshengstpoon,boeieraak en schouw,in combinatie met tjalken,klippers en oude stoomsleepboten. Vanaf 1990 fungeert de "Stichting Museumhaven" als centraal platform voor de ontwikkeling en begeleiding van dit planondersteunt door de vereniging "Vrienden van de Museumhaven" De gemeente Zierikzee heeft zich positief opgesteld t.a.v.de plannen en heeft reeds in 1990 de Oude Haven uitgebaggerd. Voor belangstellenden J.v.Dalsen Scheepstimmerdijk 4 4301 LT Zierikzee 01110-15830/13825 B De ramp met "De Vrouw Clazina" Op maandag 17 januari 1881 vertrok,'s morgens om 4 uur uit de haven van Veere,de visserboot "De Vrouw Clazina"met aan boord 6 gehuwde vissers en een 16 jarige scheepsmastallen afkomstig uit Arnemuiden.Het scheepje was eigendom van de reder Theuns uit Veere Dinsdagmorgen omstreeks 10 uur,bij de Noord- hinder stak een hevige sneeuwstorm opDe piek brak en de zeilen scheurden aan flarden,met als gevolg, dat men het vaartuig niet meer in zijn macht had.Met bovenmenselijke krachtin spanning werd door de bemanning een hulpfok gemaakt.De gehele dag en nacht van dinsdag op woensdag dreef men stuurloos in de Noord zee,waarna het lukte het zeil gezet te krijgen en gekruist kon worden. Woensdagavond om 11 uur stootte het schip lek op de Engelse kust,nabij MargateDirekt wierp de bemanning de ankers uitovertuigddat red ding niet mogelijk wasStortzeeen sloegen over het scheepje en noodzaakten de bemanning in de mast te klimmen. De visser Blaas Meulmeester kon zich tot vrij dagmorgen aan de mast vastgeklemd houden,ver moedelijk doordat zijn handen door de kou te gezwollen waren,om los te kunnen laten. Successievelijk zag hij 5 kameraden in zee verdrinkenDe scheepsjongen bleef tot in de nacht van donderdag op vrijdag op zijn schou ders staan,maar was vrijdagmorgen eveneens verdwenen Om half negen vrijdagmorgen werd Meulmeester door een Engelse logger gered,na 35 uur in de mast te hebben doorgebracht zonder eten of drinken,doornat en in felle kou. Na 5 dagen verpleging in een Engels zieken huis ar riveerde hij op 30 januari 1881 weer in Arnemuiden JPoppe-HeemkKring Walcheren-"De Wete"). to

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 7