Ontzettend sterke dames Arnemuidse vissersvrouwen in de periode 1870 -1940 De aanmoedigingsprijsdie de Stichting Regio nale Geschiedbeoefening Zeeland uitloofdelok te de Nijmeegse Willeke Nab naar Zeeland. Zij spreekt met ontzag en verbazing over haar afstudeeronderwerpDe vissersvrouwen vormen een tamelijk onbekend hoofdstuk in de geschie denis.Het is vooral de machtsverhouding in het vissersdorp,die haar fascineertDe vrouwen regelden alles en dat is in religieuze samen levingen hoogst ongebruikelijk. In 1870 verhuisde de Arnemuidse vloot naar VlissingenHet was bittere armoede in die tijd.Jong getrouwd,grote gezinnenhoge kinder sterfte door het «slechte drinkwater en geen geld voor de dokter,door de lage inkomens. Met garnalen pellen,de gornet en vis leuren in Middelburg en Vlissingen en voor 3 cent per uur erwten lezen,werd wat extra geld verdiend en dan moest je nog zelf met een gehuurde handkar (5 cent),een mud erwten (86 kilo) uit Middelburg halen!Zelfs kinderen van 3 jaar werkten mee! Opvallend was,dat meisjes uit vissersfamilies veel eerder trouwden dan de burgermeisjes; meestal rond hun twintigste jaarGemiddeld was 90% van de bevolking in Arnemuiden getrouwd, tegen 50% in de rest van Zeeland en landelijk was dat zelfs nog lager. De huisvesting was armzalig.Vaak niet meer dan een éénkamer woninkje met een zoldertje. Dat kostte in 1910, 75 tot 125 cent huur per weekevenveel als een gezin van de armenonder- steuning kreeg. De authentieke hoogaars is ook voor deze er barmelijke leefomstandigheden een symbool. BronPZC-CSondervan U i! te visuuto m eubuju b dc via-au~*«o *«n Er- re Da nèneen dA m1 n dlkktla kiava, Nob Ja, zA'n lenk'le kaar gebeurt dat uti Uant A Ja op da aart wat uil varkoape. Dan mö Ja ual aan grAAte bakkae d. In A a'r bin dan kA Ja 't fifir* J' 06rt et lansk A van ta voora; Gorl nat. gorlnetgo-ri-r»AAt 1 11'n bin 'Ier noa nae ZurrlkztA 'ekoana, OndA a'n Schouwen ok aa wouwe zie. Har A a'n 'lar noa AAnaael niks uerkaope. Dan laaaa a'n d'r zeker said nos bla. Alia dan Balden, dA za 't '66ra Roep nos aa dat d'r AAren echAAre: Gorlnet.sorlnet, go-ri-nAAti Zes aaneen,luete Julder nla aan zootje. Je el ze vaat zA lakker nooit 'ahaod. Ja aas za van ta vAAre wal aa Proevw HA gsuu dan; bl a'n uas. dan la 't ta laot. tln zul aa roepa dA ze 't 'AAra. Ona ErreauuJgae nooit varlAAra, Gor1 natgorlnet go-rl nAAtI tfeachien bin 'lar wé J ongene dia zA dlanka: ZA'n Erraauuaa aald dia wou Ik uAt Lauu kan* 'AAr vlntje. A a'n AAana 1 trouwe. Dan aA a'n Erraauuaa vlaaar A. Duet Jonges knoapt 'at In J'n 6Aren Ona ErreauuJgaa nooit varlAAren, Gor1 natgorlnatgo-rl-nAAtl r.A.SWENNE - NEHALEN.NIA- L. Velt-man- FJvdBroeke-de .Ian i

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 8