Schooljeugd op excursie met echte hoogaars De 21 leerlingen van groep 7 van de Bouwen Ewoutschool uit Vlissingen stapten op 1 juli aan boord van de YE 36,voor een overtocht van ruim één uur naar BreskensDoor de barre weersomstandigheden werd op de fok en de motor gevaren,maar dat had geen enkele invloed op hun enthousiasmeNa een bezoek aan het Visse rijmuseum te Breskenswerd de overlevingstocht terug aanvaard,onder uitleg over boeien en ten anker liggende schepen.De week daarna was de Frans Naereboutschool aan de beurt. Op 8 en 9 juli maakten de leerlingen van de basisscholen "De Schouw"en "De Schoener" uit Brouwershaven een dagtocht over de Grevelingen met de hoogaarzen YE 36 en De Wet.Deze vaar tochten waren het sluitstuk van een projekt over de maritieme geschiedenis van Brouwersha ven. De leerlingen bekeken van te voren een videoband over de mosselkultuurverdiepten zich in de garnalen-visserij en de scheepvaart in het algemeen. Beide evenementen passen binnen de edukatieve doelstellingen,die de "Stichting Behoud Hoog aars" zichzelf heeft gesteld. 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1991 | | pagina 9