VAN HET BESTUUR EERSTE MOSSELRACE 1992 Sinds het verschijnen van de vorige CONSENT zijn er vanuit het bestuur weinig schokkende zaken te melden. Met een minimale frequentie is er vergaderd. Tijdens de zomermaanden eisen het varen en wat daar bij hoort de meeste aandacht op, en dat heeft ook resultaat opgeleverd. Dankzij onze ca. 35 medewerkers konden we met de schepen op veel evenementen aanwezig zijn. De meeste havens tussen Nieuwpoort, Stellendam en Antwerpen werden aangedaan. Ongeveer een 2000 bezoekers hebben we aan boord gehad en het aantal donateurs is fors gegroeid. Daarom ook in dit woord vooraf weer dank aan alle medewerkers, sponsors en donateurs. Zij allen maakten het mogelijk dat de Zeeuw se Hoogaars kan blijven varen! Toch blijft dit in de vaart houden van de schepen van ons allen veel inspanning vragen. Aan de restauratieplan nen wordt ook deze winter weer meer gestalte gege ven. U leest hierover meer in dit nummer. Na twee sei zoenen varen en organiseren kunnen we melden dat we met een blijvende enthousiaste groep medewerkers lekker los komen, dat de vraag naar het inzetten van de schepen toeneemt en fast but not least, dat ook de fin anciële gang van zaken vertrouwen geeft voor de toe komst. Helaas moesten we ook afscheid nemen van een van de werkers van het eerste uur: Wim Baan moest ontheffing vragen van zijn functie als voorzitter. Het zal u duidelijk zijn dat we iemand die zich zo voor de Stichting heeft ingespannen zullen missen. Gerrit Zomer. Al sinds de oprichting van de Stichting Behoud Hoog aars in 1990, leefde het idee voor een race met hoogaar zen in de provincie Zeeland. In eerste instantie wilde men de Willem Hendrik van Loon-race weer in ere her stellen. Deze race werd begin deze eeuw op het Veer- se Meer gehouden met als hoofdprijs een fles jenever. De start en finish waren op de rede van Veere. Door de afsluiting van het Veerse Gat is het echter niet meer mogelijk om een goede wedstrijdbaan uit te zetten. Gesprekken met de Roem van Yerseke leidden tot het op touw zetten van de Eerste Mosselrace tussen Yerse ke en Antwerpen. Daarvoor werd dezelfde route geko zen die de Yersekse vissers met hun hoogaarzen, volge laden met mosselen tot na de Tweede Wereldoorlog volgden, op weg naar vooral Antwerpen en Brussel. Op 7 augustus was het dan zover. In de haven van Yerseke hadden zich 8 schepen voor de eerste mossel race verzameld. De hoogaarzen YE 36 Andries Jacob, Triton, Banjaard, de Wet en de Turc hadden gezelschap gekregen van de Hengsten Jan Korneel en Ye 96 de Zeehond. Als laatste voegde de Poon Ouwerhoek zich bij de vloot. Helaas moesten twee hoogaarzen zich afmelden, nl. de Alcyon 2 en de Windroos. De Multraten der 2 was als stand-by boot aanwezig. Van Yerseke naar Lillo Nadat de mosselen aan boord waren overhandigd kon de heer Verschuure (de laatste commerciële eigenaar van de YE 36) met het ontvouwen van de nieuwe vlag van de Stichting Behoud Hoogaars het startsein geven voor de race. Het was even dringen voordat de sche pen uit de smalle haven waren gemanoeuvreerd en met een oostelijke wind richting Wemeldinge voeren. Nadat de schepen zich in Wemeldinge verzameld hadden werd in konvooi naar Hansweert gevaren, waar het tweede gedeelte van de race begon. Op de drukke Westerschelde kon men kiezen tussen het hoofdvaarwa ter langs Walsoorden of via de vloedscharen in de pla- - 3 -

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1992 | | pagina 3