ten van Walsoorden en Valkenisse. Aangezien er ge start werd met laagwater Hansweert hadden de sche pen de vloed mee, maar dat wilde nog niet zeggen dat overal voldoende water stond om door de vloedscharen te varen. Toch namen de schippers het risico en verko zen allen de korte route. Maar tijdens oostenwind vindt meestal een verlaging van de waterstand plaats en dat was ook nu zo. Het resultaat was dan ook dat 5 sche pen vast kwamen te zitten, alleen de Wet, Turc en Jan Korneel schoven op goed geluk over de plaat heen. De Wet en de Turc konden zo hun voorsprong tot een uur opbouwen. Deze twee hoogaarzen hielden elkaar goed in evenwicht en zeilden gezamenlijk op naar Lilio. De Wet kwam als eerste aan, gevolgd op korte afstand door de Turc. Rond 22.00 uur waren alle schepen bin nen. Er werd afgemeerd aan het drijvende ponton van de douane of in de haven van Lillo. Het napraten ge beurde onder het genot van een Bolleke. Van Lillo naar Antwerpen Op 8 augustus werd om 10.00 gestart voor het volgen de gedeelte van de race naar Antwerpen. De wind was variabel met een kracht van 1 a 2 Beaufort. Ook nu namen de Wet en de Turc de leiding. De Turc stond onder commando van de heer van Gils, een schipper met de respectabele leeftijd van 76 jaar. In Antwerpen kwam als eerste de Turc aan. Nadat aan Het Steen was afgemeerd werden de mosselen overgedragen aan een tehuis voor daklozen. De schepen werden verhaald naar de jachthaven zodat ze zonder tijverschil konden overnachten. De heer van Beylen (oud conservator van het Scheepvaartmuseum Antwerpen en hoogaarsken ner bij uitstek) gaf 's middags een rondleiding door het Scheepvaartmuseum voor de bemanningen van de schepen, 's Avonds werd de dag besloten met een grootse mosselmaaltijd aan boord. Van Antwerpen naar Hansweert Zondag 9 augustus was het een lange dag voor de bemanningen. Er moest 26 mijl met vallend water wor den afgelegd. De wind was zuid tot zuidwest, gunstig - 4 - voor het te zeilen traject. Meteen na de start gingen de Turc en de Wet op kop. Het was dan ook een specta culair gezicht om deze twee schepen verbeten te zien zeilen om de eerste plaats. Tot aan de Schaar van de Noord ging het gelijk op. Door iets te vroeg haar koers naar bakboord te verleggen, liep de Turc in de nabijheid van de Radartoren Saeftinge aan de grond. Het schip kwam niet snel genoeg vlot. Dit betekende een tij over zitten en 's avonds laat pas weer vlot komen. Jammer dat de Windroos niet van de partij was, dan was einde lijk gebleken of zij ook op een rivier als de Westerschel- de te verslaan is. De Wet liep als eerste Hansweert binnen. Helaas had zij even haar motor moeten gebrui ken om haar stuurboordzwaard binnen te halen dat tij dens het zeilen doormidden brak. Desalniettemin werd de afstand Antwerpen-Hansweert (26 mijl) in een tijd van 4 uur en 37 minuten afgelegd. Als tweede liep de Ouderhoek een uur later de haven binnen. Het achterge bleven veld moest de strijd staken. De wind werd spel breker. 's Morgens waren de schepen nog vertrokken met windkracht 6, tegen de avond was deze afgeno men tot niets. De stroom begon te kenteren en dan zit er voor de wedstrijdleiding niets anders op dan de wed strijd te beëindigen. De motoren werden bijgezet en in konvooi ging het op naar Hansweert. Drie uur na het eerste schip waren behalve de Turc alle schepen bin nen. De Turc is in de loop van de avond op eigen kracht vlot gekomen en alsnog naar Hansweert opge- stoomd. Gezien de vele reacties die bij ons zijn binnengekomen n.a.v. de wedstrijd, zullen wij volgend jaar wederom een zeilwedstrijd organiseren met traditionele Zeeuwse sche pen. Hopelijk zien wij dan alle nog varende houten Hoogaarzen en Hengsten in Yerseke voor de TWEEDE MIOSSELRACE. (Hans Voskuil) De uitslag: 1. de Wet 2. de Turc 3. Ye 96 4. Banjaard 5. Triton 6. Ye 36 7. Ouwerhoek 8. Jan Korneel 9. stand-by vaartuig Multratug 2 Van de Mossel race is een video gemaakt We zenden hem toe als U f 25,- overmaakt. 5 -

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1992 | | pagina 4