ONDERHOUD VAN DE YE 36 ais prachtige kleurènposter te kobp voor 1Ö - (door overmakin op onze bank/giro i Terwijl de nieuwe winterperiode voor de schepen weer is aangebroken (veel te snel natuurlijk) geef ik u hierbij een overzicht van de werkzaamheden tijdens de afgelo pen winter en zomerperiode. Onder de bezielende lei ding van de bootsman van de YE 36, Theo Kloet, is werkelijk het hele schip overhoop gehaaid. Begonnen werd met het van boord halen van de mast en de giek. Deze zijn volledig overhaald, d.w.z. ijzerwerk en versta- ging waar nodig hersteld, houtwerk kaalgemaakt en behandeld met Owatrol en Har puis. Tuigage en de hele inventaris gaan in de winter van boord en worden opge slagen op een droge zolder. Hierna wordt het schip afgedekt met een (nieuwe) dektent, welke voor en ach ter ruim ventileert. Is alles uit het schip verwijderd, dan ligt de hele binnenboordconstructie bloot. Het vlak, de liggers en de knieën zijn geheel schoon gemaakt en behandeld met carboleum. Op deze manier kom je alle plekjes met rottigheid wel tegen. In het ruim werd een nieuwe buikdenning aangebracht. Van het kot is het breeuwwerk nagelopen, waar nodig werd werk bijgezet. Alle naden werden opnieuw gevuld met pek. Onze trou we Boünder motor had last van een lekke kop. Deze is gedemonteerd geweest en opnieuw gevlakt. Voor deze winter staat een revisie van de koeler op het programma. De eerste dagen van april werd het schip weer netjes aangekleed. Als daarna voor het eerst de zeilen gehesen worden, is de voldoening van het vele winterwerk niet te beschrijven. Minder voldoening gaf de stormachtige en natte tocht naar Rotterdam. Daar heeft het schip de eerste week van mei droog gestaan op de helling van de Konings- poortwerf. Diverse stukken klein hout waren al klaar gemaakt en konden vlot worden ingetimmerd. Iets meer werk hadden we met de vervanging van een deel van de tweede gang onder het berghout aan stuurboord. Overige werkzaamheden op de helling bestonden uit het bekende knippen en scheren en het opnieuw afkrab ben van het bovenwaterschip, buitenboord. Deze klus is - 7 - !W::i «*-•>. X.: ftHNHiP# t 5---= i C"* <i S **-* S-S- fl-,. M,J v Ï»S1 ••:-'•.•> - I "M I f M ik 'W k 'ij Ui 'Si H S 1 f jf ^Mk ïfiMm

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1992 | | pagina 5