HAVO-4 OP YERSEKE 36 De YE.36 - een prachtig schip om samen mee te va ren. Samen - want je bent behoorlijk op elkaar aange wezen op deze betrekkelijk kleine ruimte. Samen - want een ieder moet zijn handen uit de mouwen steken om de zeilen te hijsen, de fok te bedienen, koffie te zetten, etc.. Samen - want ai ervaart een ieder het zeifgebeu- ren op zijn eigen manier, toch is het een gemeenschap pelijke, ervaring, waar je lang fijne herinneringen aan over houdt. HA VO-4 kamp. Dit waren genoeg argumenten voor een leraar van de Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam om een dag varen met de YE36 op te nemen in het programma van een HAVO-4 kennisma- kingsweek. Ook zijn collega's en schoolleiding waren direct enthousiast over dit plan, maar ja, de financiën, dat was een onoverkomenhjk struikelblok. Afblazen??? Sponsors! Als je eenmaal met de YE36 hebt gevaren, grijp je elke kans aan om het weer te doen. En je gunt iedereen zo'n fantastische ervaring. Daarom op zoek gegaan naar andere geldbronnen: sponsoring. Motive ring was duidelijk: kinderen een 'YE36-ervaring' op ia- ten doen en meewerken aan het in de vaart houden van dit prachtige historische schip. Vijf sponsors gingen direct achter dit project staan en dankzij hen kon het vaarfeesi doorgaan! Vanaf deze plaats nogmaals harte lijk dank aan: ALUNED b.v. aluminium - Krimpen aan den Dssef; Hordijk Pallets Kisten b.v.- Berkei Roden rijs; B Kamsteeg - Oudekerk aan de IJssel; Ass.bedrijf M. de Kievit - CapeUe a/d IJssel; Oceanwide - lGissin gen. Het is een vaarfeest geworden! De HAVO-4 leerlingen werden de avond tevoren ai enthousiast gemaakt door een boeiend verhaat van Gerrit Zomer. Ook vertoonde Gerrit een interessante video over de Mosselvangst met de YE36. Prachtig als je een grote groep HAVO-4 leer lingen 's avonds om half twaalf geboeid naar spreker en video ziet kijken en luisteren - 10 - De dag zelf was echt perfect Er was een dubbel pro gramma vanwege de grote groep. Groep 1 Hep van Koudekerke via strand en boulevard naar de pont, stak de Westerschelde over en bezocht het visserijmuseum in Breskens. Groep 2 voer met de YE36 voor de kust van Vlissingen en werd om 12 uur opgewacht door groep 1 in de haven van Breskens. Na een heerlijke lunch met verse vis wisseiden de groepen: groep 1 ging wandelen, groep 2 mocht aan boord stappen van de YE.36. Zon en wind brachten nog meer kleur op de gezichten. Kennismaken konden ze volop en niet alleen met elkaar. Ook door de verhalen van schipper Ruud Zegers konden de leerlingen kennismaken met een aan tal boeiende aspecten van het varen op de Westerschel de. Een prachtige dag, mogelijk gemaakt door 5 spon sors, een ervaring die de jongelui nooit zullen vergeten: over kennismaken gesproken - Fantastischf (K. Zomer). Waar waren wij in 1992 (een aanvulling op de lijst van CONSENT nummer 3) 2 mei Gornaet, Dartleslival 18 juni YE 36, Zierikzee-Colijnsplaai 19 juni YE 36. kunstenaars Vlissingen, 24 juni YE 36, Port Zelande 27 juni YE 36, Brouwershaven 13 juli Triton. Brouwershaven 14 juli YE 36, school Yerseke 15 juli YE 36, school Yerseke 20 juli YE 36, Vlissingen-Breskens 21 juli YE 36, Vlissingen-Breskens 1 aug Triton, Gornaet, Kadefeesten Goes 8 aug Mosselrace, Yerseke-Antwerpen 12 aug YE 36, Zierikzee-Kats 13 aug Wet, Triton, Kats-Veere 22 aug YE 36, wet,Triton Zierkzee havendag 27 aug Wet Brutnis se 28 aug YE 36 Veere 4-6 sepf Ye 36 Nieuwland-Tholen-Wolphaartsd. 10 sept YE 36, Vlissingen Breskens 18 sept Wet, Veere-Middelburg 21 sept Wet, Veerse Meer 28 sept Wet, Wolphaartsdijk 3 okt Wel. Nieuwland - -

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1992 | | pagina 7