Élli mm m WmWÈ SI U VISSERIJMUSEUM BRESKENS J9- Zeeland - waterland, een provincie met veel water en dus veel havens. Veel van deze havens zijn ontstaan door de visserij. Helaas zijn ook veel havens weer ver dwenen. Voor een deel doordat de vissersvloten halver wege deze eeuw sterk gereduceerd werden, maar voor een belangrijk deel ook doordat de dijkverzwaring haar tol eiste. Met name langs de Vlaamse kant van de Westerschelde was dit het geval. Een van de mooie havens die mocht blijven is Breskens. Alhoewel ook de visserij in Breskens moeilijke tijden doormaakt, is Breskens toch nog de thuishaven van een belangrijke vissersvloot. Een vloot met een gescha keerd verleden. Het verhaal van Breskens kunt u 'lezen' in het jonge visserij museum dat sinds 31 maart 1990 hier bestaat. Door een enthousiaste groep vrijwilligers, waaronder enkele oud vissermannen, is een interessan te tentoonstellingsruimte ingericht met veel modellen, schilderijen, een maquette van de Breskense haven en een unieke collectie fossielen. In een speciale videoruim te worden films over de visserij getoond. Door enkele oud vissers worden er demonstraties gegeven van net ten breien. In het kader van een schoolproject wordt regelmatig Breskens aangelopen, waarbij de kinderen een bezoek brengen aan het museum. Doordat het museum is gelegen in een ruimte boven de vismijn aan de oude haven is een bezoek alleszins de moeite waard. Op 20 juni werd een speciale hoogaarsdag geor ganiseerd, waarbij drie hoogaarzen aanwezig waren. Door het museum wordt een boekje uitgegeven over de oude visserij van Breskens, getiteld: Vissermans. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mw. E.J.M. Clement-Moerland, tel 01176-1711. Gerrit Zomer - 12 - Ifrif i biwéalifeiia f«Hll 11 «IB! ■S mwm - i. 'VC. T>-|- -H mm B mBÉ pfeÜS 1! i w.Sffes..k y'.i "'ij!ïfö* <»s»i si j*"r ja c t. E j i 'l r-

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1992 | | pagina 8