BOEKBESPREKING CONSENT Tussen 1870 en 1914 veranderde het Zeeuwse dorp Yerseke ingrijpend van aard. Eeuwenlang hadden de vissers er hun brood verdiend met het vangen en rapen van oesters en mosseten. In de tweede helft van de 19e eeuw kwam hieraan een einde doordat men overging tot het telen van schelpdieren. Yerseke ontwikkelde zich van een arm boerendorp tot een welvarende vissersgemeenschap. Dit had zijn gevol gen voor de lokale samenleving op sociaal, economisch, politiek en cultureel gebied. Rob van Ginkel, vanwege zijn studie antropologie dermate genteresseerd in visse rij en vissersgemeenschappen, ontdekte een leemte in de literatuur betreffende Zeeuwse visserij en schelpdier teelt in het bijzonder. In "Elk vist op zijn tij" geeft- hij vanuit een historisch-antropologisch gezichtspunt een gedetailleerd verslag van de stormachtige ontwikkeling die Yerseke doormaakte. Voor zijn onderzoek maakte hij gebruik van de overleveringen van Yersekenaren, maar Vooral ook van archieven, documenten en notu len. Resultaat is een gedegen studie die enorm veel in formatie verschaft. Vanwege de vele (noodzakelijke) opsommingen van feiten en getallen neigt het boek he laas wat naar eentonigheid. Ook de vrij strakke lay-out komt hieraan niet ten goede. Dankzij de nostalgische foto's en de citaten is Van Ginkel er toch in gelaagd de sfeer van die tijd goed weer te geven. Ellen Oomens Ginkel, Rob van. Elk vist op zijn tij: een Zeeuwse maritieme gemeen schap, Yerseke 1870 - 1914. Zutphen: Walburg Pers, 1991. ISBN: 906011 716 6 Prijs: I 35,-. - 14 - Uitgave van de Stichting Behoud Hoogaars 2e jaargang, nummer 2 November 1992 Oplaag: 600 De naam CONSENT is ontleend aan de 'akte van consent' van 26 augustus 1825, het begin van de officiële registratie van visserschepen. Redactie: Ellen Oomens, Theo Richel Advertentietarieven 1/3 pagina f 16,- 1/4 pagina f 12, 2/3 pagina f 32,- 1/2 pagina f 24,- Prijzen zijn excl.BTW en drukgereed maken. Zelfde advertentie in twee edities: +50% STICHTING BEHOUD HOOGAARS opgericht: 10 mei 1990 - K.v.K. Middelburgnr.S114509 Postbus 480 4380 AL VLISSINGEN Bestuur: Voorzitter: Vice-voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Vlootbeheer: Hans Voskuil Wijnand van Gesse! vacant Wouter van de Loo Gerrit Zomer Opgave donateurs: Postbus 480 4380 AL VLISSINGEN Giro: 126979 Rabo-bank:34.93.39.880 Beide t.n.v.Stichting Behoud Hoogaars Nieuw- en Sint Joosland. Verloren: zilverkleurig leesbrilletjé met zwart etui Gevonden: Goudkleurig leesbrilletje met zwart etui, Wit kinderspijkerjack - 15 -

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1992 | | pagina 9