Aannemingssom Aannemer f 2 452 500,— f 82 500,— enheidsprijzen Aannemerscombinatie 'Willemstad' te Willemstad Deltacombinatie v.o.f. te Hellevoetsluis B. B. L, Smid te 's-Gravenhage N.V. Pit-Beton, Middelburg eenheidsprijzen eenheidsprijzen eenheidsprijzen eenheidsprijzen verrekening op regie-basis eenheidsprijzen f 504, p. jaar f 17 800,— f 93 790,65 f 8 631 232,25 Nico ter Kuile Zonen N.V. te Enschede P. v. Driel te Brielle P. C. Klein te Willemstad T. den Otter te Meerkerk Bitumarin N.V. te Rosmalen A. J. van Loon te Drimmelen D. Westhoeve-Tanis te Ouddorp Automatische Schroevenfabriek v/h Gebr. Veldhuizen te Ridderkerk Everts en v. d. Weijden N.V. te Helmond Kombinatie Lauwerszee te 's-Gravenhage eenheidsprijzen fa. de Smidt en Weijnen te Terneuzen eenheidsprijzen fa. W. Savelkouls en Zn. te Rotterdam f 417 000,Kombinatie Lauwerszee te's-Gravenhage eenheidsprijzen N.V. Schokbeton te Kampen eenheidsprijzen Hoofddirectie Staatsmijnen te Heerlen 331

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1963 | | pagina 57