Schema van de posities van de sleepboten rond 1 een te plaatsen caisson 1 Varende naar het sluitgat en geparkeerd tot 40 minuten vóór kentering 2 Geparkeerd vanaf 40 minuten tot 30 minuten voor kentering 3 Invaarmanoeuvre; caisson op 30° 4 Invaarmanoeuvre; caisson op 60° 5 Afzinkpositie, begin van het wegtrekken der drijfschotten 2 3 A Azië :t 18 ton Ar Argonaut 12 ton E Europa 18 ton G Groenland 7 ton In Independent 12 ton It Italië 12 ton V Volharding 12 ton 370

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1969 | | pagina 36