OOSTERSCHELDE INVAREN VANAF ZOOMMEER LIFTBAK OMHOOG, NIVELLEREN EN VEREFFENEN VAN HET SCHEEPSVOLUME LIFTBAK OMLAAG EN NIVELLEREN UITVAREN NAAR ZOOMMEER 404

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 22