Het funderingsbed is geruime tijd voor de plaat sing van de pijiergereed. In de wachtperiodezal aanzanding niet te vermijden zijn. Toch blijft het om redenen van stabiliteit en aansluiting tussen pijlervoet en funderingsbed een absolute eis, dat het funderingsbed vlak vóór het plaatsen van de pijler zandvrij is. Er is dus een opschoon- inrichting noodzakelijk. Nadat een aantal manie ren van opschonen vooral op hun uitvoerings technische aspecten doorgelicht waren, is ge kozen voor een variant waarbij de afmeerpon- ton uitgerust wordt met een opschooninstalla- tie. Deze ponton wordt ongeveer 24 uur vóór het plaatsen van een pijler afgemeerd boven het funderingsbed op de plaats van die pijler en be gint daar met het grof opschonen van deze plek. Vlak vóór het plaatsen van de pijler, wanneer het hefschip en de afmeer-opschoonponton aan Schematische voorstelling van elkaar gekoppeld zijn, vindt dan nog een laatste het hefschip en zijn activiteiten 453

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 25