Inhoud Driemaandelijks Bericht nummer 89, augustus 1979 Het pijlerontwerp 433 De inrichting van de bouwput 'Schaar' 441 Modelproeven van de pijlerconstructie op schaal 1 10 te Kats 444 Grondverbeteringen in het tracé van de storm vloedkering 448 Hethefschip 451 De Oosterschelde achter de stormvloed kering 457 De capaciteit van het lozingsmiddel Zoom meer 461 Berging van specie uit het lozingsmiddel Zoommeer 467 De vegetatieontwikkeling op de Slikken van Flakkee sedert de afsluiting van de Grevelingen 471 Dijkversterkingen in Friesland 482 Samenvattingen/Summaries 487

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 3