1 Fig. 2. Vegetatiekaart van de Slikken van Flakkee, 1978. Legenda: 1. lage, open zoutvegetaties 2. lage, open vegetaties van mos, met voornamelijk zoutmijdende planten 3. open, soortenrijke grassen en kruidenvegetaties met veel wilgen en duindoorns 4. dichte grassen-en kruidenvegetaties met verspreide vlieren 5. idem, zonder vlier 6. ingezaaide grassenvegetaties met dominant mosen Rood zwenkgras 7. ingezaaide grassenvegetaties met dominant mosen Engels raaigras; vaak met zoutplanten 8. beweide grassenvegetaties op het schor 9. bouwland; ge√ęgaliseerd schor 10. zanddepot, begroeid met mos en Rood zwenkgras streepjes: ijle rietvegetatie sterretje: mislukte inzaai Fig. 1. De Slikken van Flakkee in het Grevelingenmeer. 1: proefgebied noord 2: proefgebied zuid 472

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 44