wêMwÈÊÊt. J WmÊKKtÊÊÊKÊÊÊÊBÊKKBSm dit te duur werd. De minister verleende daarna voor dit tijdvak een ontgrondingsvergunning voor het winnen van zand uit de Holwerder Balg, op 4,5 km uit de wal. Tijdens de zandwinning gaf deze afstand toch nog de nodige proble men. Zo werd stagnatie ondervonden door veelvuldig onderhoud aan de persleiding over het Wad, die erg kwetsbaar bleek te zijn voor wind, golfslag en storm. Het werk werd tijdens de zandwinning en het aanbrengen van de glooiing begunstigd door zeer goed weer. Wel werd zowel in de Ternaar- derpolder als langs 't Schoor hinder ondervon den van afschuivingen in de ondergrond. Uit voorspellingen van het Laboratorium voor Grondmechanica was al bekend dat de onder grond in de Ternaarderpolder aanmerkelijk slechter was dan elders langs de Friese kust. Onder de kruin van de dijk werd een zakking 484 Fig. 2. Dwarsprofielen A en B van fig. 1 Fig. 3. Algemene dwarsprofielen van het gedeelte Ternaarderpolder-Flolwerd

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 56