GRINDWORST WATERDICHT Fig. 3. Aanzicht van de onderzijde van de voetplaat Fig. 4. De aansluiting tussen pijlervoet en funderingsbed en de afdichting met grindworsten ste was een totale wegbreedte van 38 m, waarin dan kokerliggers vooreen parallelweg meteen breedte van 9 m ondergebracht waren, en twee kokerliggers die ieder een breedte van 14,50 m zouden hebben, voldoende voor een autosnel weg met vier rijstroken. Deze eisen bepaalden de lengte van de pijler schacht op 35 m. Uit hydraulisch onderzoek bleek dat deze lengte eens zoveel dwarsbelas- ting naar zich toetrok, wanneer bij voorbeeld één voorste schuif zou weigeren. Ingewikkelde stempelconstructies tussen de pijlers zouden nodig zijn om dit op te vangen. Er werden dus andere oplossingen gezocht. Eén van de moge lijkheden was de schuifsponningen dichter bij elkaar te brengen. Dezelfde dorpelbalken zou den dan kunnen dienen als aanslag voor zowel de voorste als de achterste schuif. De pijler schacht zou daardoor een lengte krijgen van 437

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 9