777^7 777- gekwantificeerd, kan het resultaat leiden tot aanpassing van de constructie of de uitvoerings methode. Zulke aanpassingen, die meestal vanuit een oogpunt van geldbesparing ontstaan, kunnen bijvoorbeeld de kruinhoogte en -breedte van de sluitkade betreffen. Vertraging kan in de eerste plaats ontstaan als de constructie tijdens de bouw bezwijkt. Een overzicht van mogelijke grenstoestanden is gegeven in figuur 10, op deze pagina. Ten tweede is het mogelijk dat het gebruikte materieel zozeer beschadigd raakt dat een vertraging van enkele weken onvermijdelijk wordt. Ten derde kan een samenloop van ongunstige omstandigheden en op zich kleine tegenvallers tot gevolg hebben dat de geplande totale bouwduur sterk overschreden wordt. Ten slotte is het mogelijk dat het werk door externe factoren, zoals staking en milieu-acties, of door het falen van de stormvloedkering wordt beïnvloed. De eerste twee categorieën hebben een incidenteel en calamiteus karakter. De derde betreft het normale uitvoeringsbedrijf met de bijbehorende stochastische afwijkingen in produktiecapaciteit, zandverliezen, werkcoëffi- ciënt en onwerkbaar weer. Het effect van deze factoren zal bestudeerd worden aan de hand van een planning waarin de totale bouwduur op probabilistische wijze wordt berekend uit de verwachtingswaarde en de stochastische afwijking daarvan. De risico-analyse is niet alleen van belang voor de beoordeling en eventueel de bijstelling van het ontwerp en de uitvoering; de resultaten zijn ook gebruikt voor de bepaling van de financiële consequenties van de technische risico's. ZANDSLUITING STEENSLUITING EROSIE KRUIN EROSIE KRUIN MICRO-STABILITEIT EROSIE TALUD MICRO - STABILITEIT ZETTINGSVLOEIING INTERNE EROSIE ZETTINGSVLOEIING ZETTING/KLINK INTERNE EROSIE ONTGRONDINGSKUIL ZETTING KLINK 7" X GOLFAANVAL ONTGRONDINGSKUIL 7^ BEZWIJKMECHANISMEN GOLFAANVAL 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 18