Fig. 2. Vegetatie op een dijkglooiing bij Kats Afstand v.a paal 2 (m) 0,9 1,15 2,0 3,5 5,4 8,4 14,4 19,8 Totale bedekking 95 95 95 100 100 100 100 Hoogte (cm) 35 3 3/10 50 50 90 60 Zeeweegbree r x Zilte rus X X Melkkruid 2 2 1 Kweek 4 1 2 5 5 5 4 Rood zwenkgras 3 5 3 1 1 2 Hertshoornweegbree r r Fioringras r 1 X X 1 x Gerande schijnspurrie r Aardbeiklaver r Zilte zegge r Rietzwenkgras r r r r X Akkerdistel X 4 2 Veldbeemdgras X X 1 Brosse melkdistel r r r Kropaar r X X Wilde peen r Kattedoorn r Speerdistel r Smalbladig kruiskruid r Akkerwinde X r Witbol r r Smalle weegbree r 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 43