gepasseerd. Een tweede zuiger is in juli 1984 vanaf de Oosterschelde in het noordelijk kanaal- pand gebracht; de dijk tussen de Oosterschelde en het kanaalpand werd toen op dezelfde wijze genomen, De zuigers persen de specie met behulp van drie tussenstations en een netwerk van pers leidingen van totaal 24 km naar de depots. De grootste persafstand bedraagt 12 km. De Schelde/Rijn-verbinding wordt op twee plaatsen gekruist, één keer ten noorden van de Kreekraksluizen met behulp van een zinker en één keer over het inspectiepad van de brug ter plaatse van de Kreekrakdam in Rijksweg A58. De totale hoeveelheid baggerwerk van bestek I bedraagt 5,1 miljoen m3, die volgens onder staande verdeling naar de depots moet worden gespoten: 2,5 miljoen m3 naar het speciedepot in het Markiezaat, 0,7 miljoen m3 naar de Een cutterzuiger passeert de dijk tussen de Oosterschelde en het noordelijk kanaalpand Slibvang

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1985 | | pagina 36