BEHEERSWERK DOOR VRIJ WILLIGERS Op maandag 29 september is het door - de - weeks vrijwilligerswerk weer van start gegaan, er wordt 's maandags en dinsdags gewerkt van 09.00 tot 16.00 uur, voorlopig met een groepje van 5 man, hoofdzakelijk haanlozen, met als begeleidster Ingeborg Sanderse, die dit werk kan doen dankzij een W.V.M.-re geling. Hiertoe had S.L.Z. een verzoek inge diend bij het G.A.B., hetgeen uiteinde lijk gehonoreerd werd. Ingeborg gaat een Vi week gedurende 1 jaar het projekt begeleiden en verder ook een cursus landschapsonderhoud opzetten voor haanlozen. De eerste werkzaamheden waren het maaien van een stukje dijktalud van de St. Jansdijk bij de Zwarte Polder 1400 m2); hier groeit de zeldzame Vlaamse Peterselie en kan alleen gedijen indien minstens 1 x per jaar gemaaid wordt, waardoor de grond verschraalt en zo bijzondere planten weer een kans hebben. Hetzelfde werk is gedaan langs het kanaal bij de Zwinbrug waar een laag stuk oever naast de steile wand t.b.v. oeverzwaluws ligt, door jaarlijks te maaien 1600 m2) en het maaisel af te voeren, komen hopelijk de orchideeën weer terug. Beide stukken zijn in eigendom bij het Waterschap en met hun toestemming zal 't Duumpje het beheerswerk uitvoeren. Dit houdt niet alleen het maaien in, maar ook het inventariseren van de vegetatie, zodat de ontwikkeling ge volgd kan worden. (Voor dit werk wordt overigens nog een deskundige vrijwilliger gezocht). Voor het verdere seizoen staat nog het volgende op stapel: 1. Beheerswerk in het van Eeghenhuis in Aardenburg, bestaande uit het oprui men van zwaar takhout van gerooide populieren, het omzetten van een gedeelte van het bos in hakhout en verder dunnen van de rest van het bos. 2. Diverse hoogstamDoomgaardjes op knappen (snoeien achterstallig onder houd en bij planten). 3. Deelname aan een cursus verzorging van hoogstamfruitbomen. 4. Meidoornhagen snoeien. 5. Knot werk en knotbomen planten. Het weekend-vrijwilligerswerk zal vanaf dit seizoen door Etienne de Meyer begeleid worden, begonnen wordt in Biervliet bij de fam. Kistense met het snoeien van een meidoornhaag. Daarna wordt op "Le Paradis" in IJzendijke geknot en meidoornhagen gesnoeid. Voor al dit werk wordt door de S.L.Z. een vergoeding gegeven en bovendien is iedereen hier verzekerd voor W.A. en ongevallen. De opbrengsten kunnen in overleg onder de deelnemers verdeeld worden of ten goede komen aan de verenigingskas. Wie zin heeft om mee te doen kan zich opgeven bij Etienne de Meijer, tel. 01178-2396. Ingeborg Sanderse, de Millianostraat 28, Breskens. Tel. 01172-1809. of bij Sjaak Herman, Kloosterstraat 16, Sluis. Tel. 01178-1744. Sjaak Herman, oktober 1986. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1986 | | pagina 14