4 wini/eyitfiite h y y 't Rónd half oktober bemerkten we tussen onze Ooievaars [een stanavogelpopulatie] drie wilde exemplaren. Door het feit dat ze boven het loopbeen geringd zijn [de onze zijn eronder geringd] kan men ze gemakkelijk herkennen. Van twee exemplaren konden we met behulp van een telescoop de ringnummers ontcijferen. Het betreft twee vogels die in Nederland werden geringd. Het is reeds de vijfde opeenvolgende winterperiode dat één dezer vogels waarschijnlijk hier de winter zal doorbrengen. Momenteel verblijven in Nederland slechts twee echte wilde broedparen, tegenover, meer dan 350 voor 1940. De felle nordwesterstormen van 20 en 21 oktober laatstleden [windkracht tot 10 Beaufort], samenvallend met springvloeden zetten het reservaat helemaal blank. Dat is bijzonder spectaculair en wordt straks een pleisterplaats voor duizenden eenden, van diverse soorten. Eén onzer medewerkers ringde van half augustus tot half september om en bij de 4.500 vogels. Het betrof vooral Tuinfluiters, Zwartkopgrasmussen en Kleine Karekieten. Er waren ook drie zeldzame vogels bij: twee Sperwergrasmussen en één Noordse Nachtegaal. Van half december tot eind januari verblijven in de zwinstreek vele duizenden wilde ganzen. Momenteel zijn er dat meer dan 10.000. De belangrijkste pleisterplaatsen zijn Damme, Meetkerke, Uitkerke, Wenduine en het Zwin zelf. De talrijkste soort is de kolgans die haar broedgebieden heeft in het uiterste Noorden van Europa, maar vooral in Siberië. Ook de kleine rietgans, die op Spitsbergen broedt, is bijzonder algemeen. In het Zwin treffen we dagelijks de zeldzamere rotgans aan. 's Avonds komen honderden, soms wel duizenden wilde ganzen naar het Zwin om er de nacht door te brengen. Aan de du in voet, bij de afgrenzing van de schorre, kan men momenteel nogal wat sneeuwgorzen, ijsgorzen en ook strandleeuweriken observeren. Dit betreft drie nogal zeldzame vogelsoorten die vooral uit Lapland komen en hier zullen overwinteren. Sinds augustus noteren we een kleine invasie van kruisbekken. We treffen ze vooral in de vele zeedennen aan. Op 6 november noteerden we zelfs een vijftigtal exemplaren. In de duinbosjes zien we, dit sedert begin november, geregeld groepjes grote barmsijzen. De Conservator, Guido Burggraeve. VOORZITTER E. Marteijn, Oranjestr. 11, IJzendijke. tel. 01176-1373. SECRETARIS I. Sanderse, Millianostr. 28, Breskens tel. 01172-1809 PENNINGMEESTERESSE I. Batselaere, Oude Zeedijk 4, Zuidzande tel. 01178-1891 BESTUURSLEDEN L. Boer jan, Rembrandtstr. 3, Oostburg L. D'Hoore, Mersenierstr. 6, Sluis S. Herman, Kloosterstr. 16, Sluis E. de Meijer, Verl. Molenstr. IQ, IJzendijke. J. de Zwart, Oude Haven 28, Oostburg WERKGROEP COÖRDINATOREN VOGELWERKGROEP E. Marteijn, Oranjestr. 11IJzendijke tel. 01176-1373 ZOOGDIERENWERKGROEP L. Boerjan, Rembrandtstr. 3, Oostburg tel. 01170-3678 VLINDERS L. D'Hoore, Merseniersstr. 6, Sluis tel. 01178-1963 LANDSCHAPVERZORGING S. Herman, Kloosterstr. 16, Sluis tel. 01178-1744. PLANOLOGIEWERKGROEP L. D'Hoore, Merseniersstr. 6, Sluis, tel. 01178-1963. Het Duumpje is lid of ondersteunt de volgende organisaties: Ver. ZEEUWSE MILIEUFEDERATIE postbus 334, 4460 AS Goes. STICHTING HET ZEEUWSE LANDSCHAP postbus 25, 4451 AA Heinkenszand VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURMONUMENTEN Noordeinde 60, 1243 JJ 's Graveland NEDERLANDSE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN VOGELS Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist STICHTING KRITIES FAUNA BEHEER postbus 76, 1243 ZH 's Graveland STICHTING NATUUR EN MILIEU Donkerstr. 17, 3511 KB Utrecht STICHTING HET VOGELJAAR Bellaertstr. 16, 6721 WB Bennekom GREENPEACE Damrak 83, 1012 LN Amsterdam STICHTING LANDSCHAPVERZOR GING ZEELAND Grote Markt 28, Goes. 24

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1986 | | pagina 26