VELDWAARNEMINGEN "V periode 1 januari 1991 tot en met maart 1991 DODAARS 2703 1 ex zomerkleed Grote Gat Oost burg (RvW) FUUT 2903 5 ex Stierskreek (RvW) AALSCHOLVER 2703 1 ex Grote Gat St.Kruis (RvW) 3003 270 ex telpost Breskens (PMea) KWAK 1301 1 ex Hooghuis Biervliet (HB) 0302 1 ex de Veste Breskens (MdP) 0302 2 ad Erasmusbos (H,MvIjr) LEPELAAR 0903 20 ex boven de Reep (HdG, &JdZ) ZWARTE ZWAAN begin 01 1 ex Aardenburg-Eede, tussen kleine zwanen (P&GvW, Hvlsr) 0501 2 ex het Killetje (AM) KLEINE ZWAAN 0101 161 ex (26 juv) Biezen (Hvljr&sr) Deze grote groep is daar in wisselend aantal nog regelmatig teruggezien gedu rende meer dan een week. 2202 23 ex Grote Gat St.Kruis (TK) KLEINE RIETGANS 0901 11 ex Akkerput (HdG) BRANDGANS 2601 8 ex Baarzande (excZL) 1102 9 ex Willem-Leopoldpolder (TK) 1602 4 ex Zwin-binnendijks (RvW, JKi) INDISCHE GANS 0302 en 1602 1 onv. ex Zwin, binnen dijks (RvW,JKi) ROODHALSGANS 1602 1 ex de Plate (TK,AB) 1702 1 ex de Lieter (RvW,JKi) ROTGANS 1301 1 ex Zwartepolder (Hvljr) 0502 1 ex Golepolder (PvtW) 1102 6 ex Willem-Leopoldpolder (TK) MANDARIJNEEND 1101-1603 1 ex Breskens eo (MdP, PvtW, mevr. Quaars) SMIENT 1301 77 ex Nieuwkerksekreek (Hvljr) 1702 50 ex St.Rruiskreek (RvW,JKi) 0803 60 ex StJansdijk N'vliet (HdL) KRAKEEND 1702 3 ex Gr.Henricusp.(RvW,JKi) PULSTAARTEEND 0602 1 ex Maaidjik (Hvljr) 1602 1 ex Nummer Een (MdP,PvtW) 0803 2 ex Blokkreek (TK) ZOMERTALING 2803 7 ex telpost Breskens (RvWea) 2903 2 ex telpost Breskens (RvWea) TAFELEEND 1301 1 ex de Veste Breskens (H&MvI) 0302 9 ex de Veste Breskens (MdP) 2202 4 ex Kaai Sluis (HdG) 2402 1 ex Grote Gat St.Kruis (TK) KUIFEEND 0302 17 ex de Veste Breskens (MdP) TOPPEREEND 0902 9 ex zee Groede (H&MvI) 1602 1 ex W'schelde Hoogweg (MdP) 1603 4 ex W'Schelde Hoogweg (PvtW) 2903 18 ex telpost Breskens (RvWea) GROTE ZEEEEND 1801 6 ex Hoofdplaat (PM) 1002 5 ex Nummer Een (PM,RL) 1502 5 ex Nummer Een (PM,SL) BRILDUIKER 1301 1 ex de Veste Breskens (H&MvI) 1702 1 ex Passageulepolder (PS) 1702 2 ex de Liter (RvW,JKi) NONNETJE 1502 1 ex Nummer Een (PM,SL) 1702 5 ex telpost Breskens (RvW,JKi) GROTE ZAAGBEK 1301 19 ex Nieuwkerksekreek (Hvljr) 0302 1 ex Zwinpost (RvW,JKi) 1502 8 ex Paulinaschor (PM,SL) 1602 1 ex afw.kanaal Sluis (RvW,JKi) 1702 4 ex telpost Breskens (RvW,JKi) 2402 8 ex Grote Gat Sint Kruis (TK) ZWARTE WOUW 0903 1 ex Breskens (PMea) BRUINE KIEKENDIEF 0303 2 ex Sluise Veer, balts (HdG) BLAUWE KIEKENDIEF 2702 4 ex Oudemanspolder (PS) 1602 5 ex slaapplaats Zwin (RvW,JKi) SPERWER 1501 1 ex Henricusput (HB) 0302 1 ex Kaai Breskens (MdP) 3003 4 ex telpost Breskens (PMea) BUIZERD 1501 1 ex Aardenburg (JT) 1702 2 ex bosje van de Jager (PS) SMELLEKEN 1101-2802 1 ex Duivelshoekje (MdP) 1102 1 ex Austerlitzpolder (TK) 1602 1 ex no van Retranchement (RvW,JkI) 0903 1 ex telpost Breskens (PMea) 1603 1 ex Duivelshoekje (PvtW) 2703 3 ex telpost Breskens (RvW,JT) 2903 1 ex telpost Breskens (PMea) SLECHTVALK 0601 1 ex de Blikken (Hvljr) 1602-1703 1 ex omgeving de Plate, tot zuid van Sint Kruis en Aardenburg (TK,RvW,JKi) WATERRAL 2001,0302 1 ad Henricusput (HB) 0802 1 ex de veste Breskens (MdP) 1602 1 ex afw.kan.Zwartepolder (RvW,JKi) KRAANVOGEL 0903 1 ex telpost Breskens (PM,ABea) KLUUT 0601 14 ex Cadzand-Bad rZW (JK) 2601 13 ex Baarzande (exc.ZL) 0302 2 ex strand Zwartepolder (HdG) KLEINE PLEVIER 2703 2 ex hut Grote Gat (RvW) 2703 1 ex St.Rruiskreek (RvW) 2903 1 ex telpost Breskens (PMea) 2903 1 ex Paviljoen (TK) 3003 3 ex telpost Breskens (PMea) BONTBEKPLEVIER 1602 1 ex hvp Zwartepold.(RvW,JKi) GOUDPLEVIER 0303 30 ex Henricuspolder (HdG) DRIETEENSTRANDLOPER 0203 5 ex Zwartepolderstrand (HdG) 1602 73 ex hvp Zwartepold.(RvW,JKi) PAARSE STRANDLOPER 0302 33 ex haventje Cadzand, 1 met kleurring (RvW,JKi) BONTE STRANDLOPER 1602 84 ex hvp Zwartepold.(RvW,JKi) 14

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 16