VELDWAARNEMINGEN y zoogdieren ringterugmeldingen inleveren veldwaamemers WATERSNIP 1501 1 ex Henricusput (HB) 2403 9 ex Henricusput (HB) HOUTSNIP 3001 1 ex Elderschans (Hvlsr) 3101 1 ex Aardenburg schuttersterrein 1302 1 ex Breskens (PvtW) 3101 1 ex Groedse duintjes (Hvljr) 1102 1 ex Willem-Leopoldpolder (TK) 2402 1 ex Groedse duintjes (Hvljr) 0302 1 ex Erasmusbos (H&MvIjr) 2403 1 dood ex bos Nummer Een (C. van de Sande) GRUTTO 1801 30 ex Paulinaschor (PM) 0302 5 ex 400beoostTerhofstedepolder (HdG) 1502 1 ex Paulinaschor (PM,SL) 0803 12 ex de Liter (TK) KEMPHAAN 1301 250 ex Potjes (TK) ZWARTE RUITER 0302 1 ex Zwin (RvW,JKi) WITGATJE 1301 1 ex de veste Breskens (Hvl) 2601 1 ex Baarzande (exc.ZL) 0302 1 ex de veste Breskens (MdP) 3103 1 ex over Breskens (PvtW) OEVERLOPER 1301 3 ex Kromme Watergang (HB) STEENLOPER 1602 62 ex hvp Zwartepold.(RvW,JKi) MIDDELSTE JAGER 1001 2 ex rN Zwinduin (JK) KLEINE JAGER 1001 2 ex rN Zwinduin (JK) ZWARTKOPMEEUW 2803 2 ad Zwin (RvW,RG) 2903 1 ad telpost Breskens (RvWea) DRIETEENMEEUW 0201 enkele ex strand Cadzand-Zwarte polder (JK) 0701 10 ex veerboot )JK) GROTE STERN 3003 3 ex telpost Breskens (PM,SL,ea) ZEEKOET 1701 3 ex veerboot (JK) KLEINE ALK 0701 1 ex veerboot (JK) KERKUIL dec'90 1 dood Nummer Een (GdB) 0601 1 ex'tKilletje Nieuwe Sluis(AM) 1501 lex Ter Moere (GdB) 1901 lex Gr.Henricuspolder (HdG) 0902 2ex Nummer Een-H'plaat (Hvl) 2302 lex Aardenburg "de Duiventil" (Hvlsr) VELD UIL 1502 1 ex Paulinaschor (PM,SL) IJSVOGEL 0801 lex leiding Beukelspolder (FL) 1201 1 exOudBreskenspolder(ORG) 1301 1 ex Oud Breskenspolder (Hvl) —01 lex Piaskreek (EB) 0502 lex Oostburg (EvD) 0302 lex het Zwin (RvW,JKi en fM) 0302 lex Erasmusbos (H&MvIjr) GROENE SPECHT 0202-1203 1 ex Aardenburg (Hvlsr) BOERENZWALUW 1603 1 ex Breskens (PvtW) BOOMPIEPER 2903 3 ex telpost Breskens (RvWea) OEVERPIEPER 0302 29 ex Zwin (RvW,JKi) WATERPIEPER 0903 1 ex Breskens (PM,AvG,TKo) 1603 1 ex St.Kruiskreek (TK) GELE KWIKSTAART 2703 3 ex telpost Breskens (RvW,JT) ROUWKWIKSTAART 1603 5 ex telpost Breskens (PMea) BLAUWBORST 2803 lex Paviljoen (RvW) ZWARTE ROODSTAART 0803 1 ex Breskens (TvtW) PAAPJE 0303 1 ex Oostburg (HB) ZWARTKOP 2402 lex Aardenburg (Hvlsr) TJIFTJAF 1701 1 ex Groede (Mvl) BARMSIJS 3003 2 ex Breskens (PM,SL,EM) USGORS 1702,0903,1603,2703, resp. 1,2,1 en 1 ex telpost Breskens (RvW,PMea) GRAUWE GORS 1502 11 ex Nummer Een (PM,SL) 0803 2 ex Nieuwe Sluis (HdL) EGEL 0101 lex Aardenburg (Hvlsr) ZEEHOND 0402-1302 1 ex fuik veerhaven Bres kens (Adrie van Muiken) NOORDSE STORMVOGEL geringd 300790, Isle of Shetland (GB) gevonden 141290 Nieuwvliet-Bad, le vend, weer vrij. Veldwaarnemingen voor het volgend nummer over april, mei en juni kunnen begin juli ingeleverd worden bij: Petrus van 't Westeinde, Golepoldersedijk 1, 4511 PC Breskens RvW:Rob van Westrienen, JKi:Jessica Kips, PM:Peter Meininger, HB:Henk Bondewel, MdP:Martin de Poorter, HvLHuib van Iwaarden, MvLMarleen van Iwaarden, HdG: Hans de Groot, SL:Sander Lilipaly, PS:Pieter Simpe laar, TK:Thijs Kramer, EM:Eric Marteijn, JdZ: Jan de Zwart, P&GvW: P. en G. van Westrienen, AM:Atie Maas, exc.ZL:excursie Zeeuws Land schap, HdL:Huub de Loos, RL:Rob Lensink,JT:Joop Tanghe, AB:Anton Bun, JT:Jos Tramper, JK:Jan Knupker, JK:Joop Kooijman, RG:Rienk Geene, GdB:Geert de Bruijckere, FL:Frits Lij- baert, KJRG:Kees en Jolanda Rasen- berg-Goethals, CB:C.Blaakman, EvD: Eric van Damme, fM: familie Meeuw- sen, AvG:A. van Gilst, TKo:T. Koppe, TvtW:Tineke van 't Westeinde. S

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 17