INHOUD KOLOFON Vogelnieuws Vogeltrekpost Breskens in tel Vogelasiel van start Korte berichten Planologie V eld waarnemingen Agenda Dit verenigingsblad verschijnt vier maal per jaar. 17e jaargang nr. 1, vooijaar 1991 U kunt zich abonneren op dit verenigingsblad door lid te worden van het Duumpje. De jaarkontributie bedraagt 20,- voor jeugdleden tot 16 jaar 10,- Dit bedrag kan worden overgemaakt op gironummer 4335785, t.n.v. het Duumpje, Breskens, of op rekeningnummer 36.95.16.338 Rabobang West Zeeuws Vlaanderen, t.n.v. Duumpje, Oostburg. pag. 2 't Duumpje telt 35 lentes pag. 3 Van natuurbeleving naar milieubeweging pag. 5 Bossen in de polder of liever natuurgebied? pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 12 pag. 14 pag. 16 LAY OUT: Ineke Batselaere. REDAKTIE: Thijs Kramer REDAKTIE ADRES: Schouwburgstraat 2, 4501 BP Oostburg Dit is een uitgave van 't natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws Vlaanderen 'oto voorpagina: ngebruikname vogeltrekpost Breskens, loor het loslaten van duiven, 'oto: Lucien Boerjan 1

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 3