VELDWAARNEMINGEN nagekomen waarnemingen 18 PERIODE JULI T/M SEPTEMBER 1991, door PETRUS VAN T WESTEINDE FUUT 1991 2 broedparen Sierskreek (Hvlsr) 1991 1 broedgeval Grote Gat St.Kruis (RvW) KWAK 2407,0708 1 exoverZwartepolder(LB, Hvl) 1408 1 ad, 1 juv Zwarte polder (LB) GROTE ZEEEEND 1208 1 ex Braakmanhaven (PM,PW) BLAUWE KIENEDIEF 2108 1 ex Zwin (AB) 0709,1 ex golfterrein Oostburg (AB) 1309 1 ex Diomedepolder AB) HAVIK 3108 1 ex Veerhoekpolder (TK) SPERWER 3007 1 ex Hoofdplaatpolder (AB) 1008 1 ex Kievittepolder (AB) 2308 1 ex Vierhonderdbeoostenpolder 3108 1 ex Biezen (TK) 0309 1 ex Veerhoekpolder (AB) BUIZERD 1808 2 ex Nieuwvliet (HdG) 2508 2 ex rN Aardenburg (RvW,JK) KWARTEL 0808 minstens 2 Havendijk Aarden burg, minstens 2 Ronduite Aardenburg, minstens 1 Olieweg Aardenburg (Hvlsr) PORSELEINHOEN 2508 1 ex hut Grote gat (CS,RvW,JK) KLEINE PLEVIER 2708 5 ex hut Grote Gat (CdP) STRANDPLEVIER 1207 200 ex Zandplaat (PM) DRIETEENSTRANDLOPER 1208 784 ex Zandplaat (PM,PW) KLEINE STRANDLOPER 2508,2708 2,3 ex hut Grote Gat (CP,RvW,JK) KROMBEKSTRANDLOPER 2008 2 ex hur Grote Gat (TK) PAARSE STRANDLOPER 1208 2 ex Nieuwe Sluis (CP) KEMPHAAN 2407 12 ex Grote Gat (AB) REGENWULP 1309 154 ex Zwin (AB) WULP 1207 720 ex Paulinaschor (PM) POELRUITER 2508 1 ex hut Grote Gat (RvWJK) OEVERLOPER 1208 1 ex Nieuwe Sluis (CP) 2708 3 ex Grote Gat (CP) 1208 70 ex Paulinaschor-Hoofdplaat (PM,PW) STEENLOPER 1208 120 ex Nieuwe Sluis (CP) ZWARTKOPMEEUW 1207 1 ex Nieuw-Neuzenpolder II (PM) GEELPOOTMEEUW 1207 12 ex Nieuw-Neuzenpolder II (PM) REUZENSTERN 2907 2 ex Breskens (FS) VISDIEF 2307 2 ex Henricusput (HB) RANSUIL 1991 2 broedpaar Aardenburg (Hvlsr) GIERZWALUW 0107 127 ex telpost Breskens (AB) GROENE SPECHT 0708 1 juv Aardenburg (Hvlsr) 2109 2 juv Aardenburg (Hvlsr) OEVERZWALUW 2107 25 bewoonde nestgaten Retran- chement (PS) ROODBORST 1991 1 broedgeval Aardenburg (Hvlsr) 2508 1 mogelijk broedgeval de Plate (RvW,JK) BLAUWBORST 1207 1 ex kreekje binnendijks bij Pauli naschor (PM) 2107 1 ex Bonte Kof (AB) 2307 1 ex Henricusput (HB) ROODBORSTTAPUIT 2007 1 ex Boomkreek (AB) 2508 2 ex Henricusput (HB) TAPUIT 0309 2 ex Kievittepolder (AB) 1309 1 ex Zwarte polder (AB) 2809 1 ex Walenstraat Groede 05.30 uur (Hvl) KRAMSVOGEL 0108 1 ex Golepoldersedijk Breskens (PvtW) SPRINKHAANRIETZANGER 0308 1 ex Kievittepolder (AB) WATERRIETZANGER 3008 1 ringvangst Grote Gat (TK) GOUDHAANTJE 2508 1 ex Aardenburg Zuidstraat (RvWJK) 1209 minstens 2 Aardenburg (Hvlsr) VUURGOUDHAANTJE 3108 1 ex Kievittepolder (TK) STAARTMEES 1209 meerdere ex Heerendreef Aarden burg (Hvlsr) VLAAMSE GAAI 1991 1 zeker broedgeval Aardenburg (Hvlsr) 1991 1 waarschijnlijk broedgeval Bres kens of Bosje Nummer Een (PvtW) SPREEUW 1909 28000 ex Oud Breskenspolder (AB) GRAUWE GORS juni/juli 2 ex Clarapolder (WdS) juli 1 ex Paulinaschor (RB) HOUTSNIP 100391 2 ex de Knokkert (LB)

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 20