eerste die 's ochtends begint te zingen: een half uur voor zonsopgang. De be treffende soort is talrijk in stadstuinen en -parken en je zou je hier in Curitiba dus best in een Nederlandse stad kunnen wanen, met als belangrijk verschil datje hier met gerust gemoed naar overvlie gende gierzwaluwen kunt kijken zonder bevreesd te moeten zijn om in een hon dedrol te trappen. Van de zoogdieren die in de bossen van Curitiba leven zijn vermeldenswaard: stekelvarken, eekhoorn, opossums, en wat verder van Curitiba vandaan: coati, boshond, hertjes, 2 soorten pekaris, brulaap, halsbandcapucijnaap, taman- doea, gordeldieren, tayra, paca, agoeti en katachtigen. Van de laatste zijn in Parana de poema, ocelot en vooral de jaguar met uitsterven bedreigd. En na tuurlijk leven hier ook talloze ratten, muizen en vleermuizen. Onder de laat ste hebben we in de regio zowel insec teneters als soorten die vruchten, stuif meel en/of nectar eten en natuurlijk zijn er ook de vampieren en zelfs één vis- vangende soort. De laatste, die hier erg schaars is, grijpt met zijn grote achterpo ten, al vliegende, visjes uit het water. De vampier wordt hier systematisch bestre den, ter voorkoming van hondsdolheid onder het vee. In Parana zijn zo'n 600 vogelsoorten waargenomen, waarvan ik er ruim de helft (310) in het wild heb ontmoet. Zuid-Amerika is het vogelrijkste conti nent; maar liefst 3000 soorten, dit is eenderde van alle vogels van de wereld. De vier soortenrijkste vogelfamilies in Zuid-Amerika zijn: tirannen of Ameri kaanse vliegenvangers (315, soorten), kolibries (238), miervogels (232) en ovenvogels (213). Deze vier families zijn in hun verspreiding beperkt tot A- merika, de laatste twee zelfs tot Zuid- Amerika. Het vogelrijkste Zuid-Ame rikaanse land is Colombia, waar 1700 soorten voorkomen, dat is 100 meer dan in Brazilië en dit terwijl Brazilië 8x groter is. Colombia, en ook Peru, dan ken hun enorme vogelrijkdom aan het feit dat ze naast een grote hap Amazone gebied ook beschikken over de bijzonder rijke fauna van het Andesgebergte. Bo livia, Venezuela en Midden-Amerika zijn eveneens bijzonder vogelrijk. Aan de kust zijn de opvallendste vogels de Amerikaanse fregatvogel, bruine rotspelikaan en slechts één meeuwsoort (een tweede meeuwsoort en sterns zie je veel minder). Slechts enkele malen heb ik het geluk gehad een Amerikaanse scholekster en Amerikaanse schaarbek te ontmoeten. De steenloper heb ik nog niet gezien, maar komt wél voor aan de Braziliaanse kust. En in de baaien zijn er meestal wel dolfijnen te zien Sotalia sp.) een soort die zich doorgaans erg rustig houdt; springt nooit boven het water uit, gewoonlijk verschijnt alleen de rugvin. Een kokosplantage en platgebrand struweel in de buurt van Sao Luis

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1991 | | pagina 11