INHOUD COLOFON Dit verenigingsblad verschijnt 4 maal per jaar, 19e jaargang nr. 3, herfst 1993. U kunt zich abonneren op dit vereni gingsblad door lid te worden van 't Duumpje. De jaarcontributie bedraagt 20,- voor jeugdleden tot 16 jaar 10,- Dit bedrag kan worden overgemaakt op gironummer 4335785, t.n.v. 't Duumpje te Breskens of op rekening nummer 36.95.16.338 bij de Rabobank "West Zeeuwsch- Vlaanderen" t.n.v. 't Duumpje, Oostburg. Redactie: REDACTIECOMMISSIE Redactieadres: Schouwburgstraat 2 4501 BP Oostburg pag. 1 Inhoud. V •U'Onr-, pag. 2 Polderpeilen op peil; Nieuwe peilen in ruilverkavelingsgebied Aardenburg. J.A.J. Boekhout. pag. 4 Nummer Eén Buitendijks; Een herinrichting van het voorland. Adrie Provoost. pag. 8 Ontgronding in Zwinweide; Uitbreiding Camping De Wildhof. pag. 10 Groene Label-stallen. pag. 12 Duumpjes'avond' 1993. pag. 13 Knot- en snoeiseizoen 1993/1994. pag. 14 Zeeuwse Landschapsnatuur; Een overzicht van broedseizoen 1993. Druk: Drukkerij Durenkamp, Aardenburg Dit is een uitgave van 't Natuurbeschermingsvereniging West Zeeuwsch-Vlaanderen Foto voorpagina: J.A.J. Boekhout pag. 16 De Baarzandse Kreek; Impressies van een aanwonende pag. 18 Internationale vogeltrekdag. pag. 19 Korte berichten. Visplaatsen Grote Gat St. Kruis; Besluit Gemeenteraad Aardenburg door Raad van State vernietigd. pag. 20 Veldwaarnemingen. pag. 22 Het Scholenproject. pag. 24 Agenda. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

't Duumpje | 1993 | | pagina 1