Veldwaarnemingen. Periode: juli t/m september 1993 DODAARS 05/09/93 1 ex. Erasmusbos Mvi (HVI) FUUT 27/03/93 2 ex. Grote Gat, Sint Kruis balts JK (RVW) 24/07/93 2 ex. Stierskreek met 3 jonsen (HIS) 19/09/93 1 ex. Nieuwk. Kreek Mvi (HVI) AALSCHOLVER 05/09/93 3 ex. Erasmusbos Mvi (HVI) ROERDOMP 12/06/93 1 ex. Grote Gat. Oostbura, se hoord,ook HB.PS.HL (LBO) KWAK 14/07/93 1 ex. Groede, Hoenderwes (HVI) 19/07/93 1 ex. Zw. PId.„ overvliegend (HVI) 29/07/93 1 ex. Walenstr. Groede, overvlie gend Mvi (HVI) 14/08/93 1 ex. Golepoldersedijk (PW) KLEINE ZILVERREIGER 02/08/93 2 ex. Zwin (ADZ) 18/08/93 3 ex. Zwin (ADZ) 31/08/93 7 ex. Zwin (ADZ) OOIEVAAR 30/06/93 10 ex. cirkelend west Breskens, (MP) LEPELAAR 12/09/93 12 ex. Westerschelde (HVI) GRAUWE GANS 26/08/93 150 ex. Schuilhut Grote Gat (HBO) Kleine Zilverreiger Tek. Awie de Zwart CANADESE GANS 26/04/93 1 ex. Grote Gat, Oostburg sinds 26.04.93. vanaf Groten Dam (FamS) BERGEEND 30/08/93 3 ex. Schuilhut Grote Gat (HBO) WINTERTALING 30/08/93 2 ex. Schuilhut Grote Gal (HBO) KUIFEEND 27/03/93 3 ex. Grote Gat, Sint Kruis (RVW) 07/08/93 3 ex. Oud Breskenspolder, Camping Zeebad (RVW) RODE WOUW 27/08/93 1 ex. Draaibrug Draaibrug (HVI) 20/09/93 1 ex. Bewestereede, meerdere dagen, aasetend, konijn (HIS) BRUINE KIEKENDIEF 01/07/93 1 ex. De Biezen (HIS) 23/08/93 7 ex. Appelstraat 2 ov. 3 vl.,4 zitt. SdZ (ADZ) 26/08/93 1 ex. Schuilh. Gat 1 m. 1 v. (HBO) BLAUWE KIEKENDIEF 30/08/93 1 ex. Oud Breskenspolder Puyendijk (HWE) 24/09/93 3 ex. Oud Breskenspolder nabij Groedse Duintjes (ADZ) SPERWER 01/08/93 1 ex. Heerendreef, Aardenburg Hvlsr. (HVI) 07/08/93 1 ex. Aardenburs. cirke lend (RVW) 15/09/93 1 ex. Maaidijk, Oostburs (HBO) 20/10/93 1 ex. Bosje Nummer Eén (AW) BUIZERD 02/08/93 1 ex. Vlamingpld. Zw. Polder (ADZ) 07/08/93 1 ex. Aardenburg Zuidstraat, cirke lend (RVW) 21/08/93 1 ex. Vlamingpld.-Zw. Polder (ADZ) 30/08/93 1 ex. St.Jorispld. Passageule, helder type (JHE) 05/09/93 1 ex. Erasmusbos Mvi (HVI) 06/09/93 1 ex. Erasmusbos, donker ex.(HWE) BOOMVALK 1993 1 ex. Diomedepolder broedgeval (TK) 1993 1 ex. Terhofst., 2 x in 1993 (JGE) 06/06/93 1 ex. Sint Kruiskreek JK (RVW) 01/08/93 1 ex. Heerendreef. Aardenburs HIS (HVI) 01/08/93 1 ex. Elderschans HVI (HIS) 07/08/93 1 ex. Aardenburg. Zuidstraat over zuidwest (RVW) 26/08/93 1 ex. Groedse Duintjes (ADZ) 30/08/93 2 ex. Passageule e.o. vechtend met vr. bruine kiekend. (JHE) 02/09/93 1 ex. Oude Haven, Oostburg (ADZ) 07/09/93 1 ex. Gerard de Moorspolder (ADZ) KWARTEL 01/07/93 1 ex. De Biezen (HIS) WATERRAL 07/08/93 1 ex. Oudel. Polder slootje (ADZ) 25/08/93 1 ex. Schuilhut Grote Gat (HBO) 30/08/93 l ex. Schuilh. Gr. G., badend (JHE) 11/09/93 1 ex. Schuilhut Grote Gat (HBO) KLEINST WATERHOEN 19/08/93 1 ex. Kievitte W. Leopoldpolder. oost. drinkput.regelmatig onderduikend tus sen riet,waterbies (ADZ) BONTBEKPLEVIER 03/09/93 2 ex. Schuilhut Grote Gat (HBO) 12/09/93 1 ex. De Reep (HBO) MORINELPLEVIER 05/05/93 1 ex. Telpost Breskens (AW) GOUDPLEVIER 07/08/93 28 ex. Sint Kruiskreek EB (RVW) 02/09/93 80 ex. Strijdersdijk overvliegend van noorden (JHE) Boomvalk Tek. Awie de Zwart 20

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1993 | | pagina 20