AGENDA woensdag Een avond over de inrichting van de gebieden, aangewezen 15 december in het Natuurbeleidsplan. Inleiders zijn Roel Mooy 19.30 uur (Provincie Zeeland), ingaand op het opstellen van een inrichtingsplan en Jos Hoogveld (NBLF), die zijn visie IJzendijke voor Zeeuwsch-Vlaanderen illustreert met enkele dia's van de streek. Tot slot is er gelegenheid lot discussie. Ministerie LNV, regiokantoor 17 oktoberplein 6, IJzendijke.(De oude huishoudschool) zaterdag Slaaptrekexcursie o.l.v. Bouke Grootjans. Veel watervogels 18 december komen van heinde en ver overnachten op een eilandje in de 16.00 uur Braakman. Ze vallen binnen als het begint te schemeren. Braakman Verzamelpunt te bereiken door net voor Braakman linksaf inl. 01150 17669 dijk op noordwaarts in te slaan. Enige honderden meters De Steltkluut verder, ter hoogte van 2e boerderij op linkerhand rechtsaf- slaan en richting bosrand vindt u de excursieleider. 2e Kerstdag Een Kerstwandeling in de Clingse bossen o.l.v. Edie 9.30 uur Bogaert. inl. 01140 15430 Verzamelen bij parking Interjute, te bereiken door door- De Steltkluut gaande weg te nemen Kapellebrug richting Clinge. Zijstraat Molenstraat nemen. Ter rechterzijde vindt U Interjute. dinsdag Jongerenexcursie bij Nummer Eén; er wordt een bezoek 28 december gebracht aan bosje en schor van Nummer Eén. Gemaal Nummer We verwachten te zien: steltlopers en meeuwen op het Een strand, spechten en mezen in het bosje en de velduil boven 10.00 uur de dijk. of De wandeling duurt 2 uur en zal worden geleid door Ledeltheater Petrus van 't Westeinde en Luciën Boerjan. Oostburg Neem warme kleding en laarzen mee! 9.30 uur. zondag De traditionele ganzenexcursie o.l.v. Jan de Zwart. 9 januari 1994 De ganzen slapen op de Hooge Platen. Bij het verdwijnen Gemaal Nummer van het nachtelijk duister komen ze weer tot leven en gaan Een in grote groepen op de vleugels. Pal over onze hoofden 7.45 uur zoeken de duizenden ganzen de weiden op om te gaan fou- rageren. zaterdag Ganzenexcursie van onze oosterburen De Steltkluut o.l.v. 15 januari 1994 Rob Remmerts. Groot Eiland Verzamelpunt; Terneuzen richting Zaamslag nemen, oude 8.00 uur. weg. Dan bij kruispunt 'Rapenburg Tol' rechtsaf richting Inl. 01155 64903 Groot Eiland Luntershoek. Vervolgens 2e weg links; bij le De Steltkluut bocht op de dijk. zondag 13 februari Gemaal Nummer Een 14.00 uur. Excursie Nummer Een Buitendijks o.l.v. Adrie Provoost. Bespreking van het gebied in dit nummer blz. 4. BESTUUR Voorzitter: Cees Kostense, Lange Bette weg 8, 4521 PK Biervliet, lel. 01152-1498. Sekretaris: Frieda Pillen, Terhofstede 15, 4525 LM Retranchement, tel. 01179- 2277. Penningmeester: Jaap de Hulster, Parklaan 13, 4511 XD Breskens, tel. 01172-2729. Bestuursleden: Eric Blaakman, Gondel 15 09, 8243 BN Lelystad, tel. 03200 - 43975. Lucien Boerjan, Tragelsingel 20, 4501 EE Oostburg, tel. 01170-53678. Sjaak Herman, Kloosterstraat 16, 4524 BL Sluis, tel. 01178-61744. Adrie Provoost, Regulus 37, 4501 GV Oostburg, tel. 01170-52296. Jan de Zwart, Oude Haven 28. 4501 PA Oostburg, tel. 01170-53021. WERKGROEPEN VOGELWERKGROEP Eric Blaakman, Gondel 15 09, 8243 BN Lelystad, tel. 03200 - 43975. Aanspreekpunt Huib van Iwaarden, Walenstraat 10, Groede, tel. 01171-1270. PLANTENWERKGROEP Geertje van der Krogt, Zevenhofstedenstraat 9. 4515 RK IJzendijke. tel. 01176-2165. LANDSCHAPSVERZORGING Sjaak Herman, Kloosterstraat 16, 4524 BL Sluis, Tel. 01178-61744. PLANOLOGIEWERKGROEP Leo d'Hoore, Merseniersstraat 6, 4524 DV Sluis. Tel. 01178-61963. POSTADRES Natuurbeschermingsvereniging "l Duumpje, Schouwburgstraat 2, 4501 BP Oostburg VOGELASIEL Zieke ol' beschadigde vogels kunnen terecht in het vogelasiel van Geert de Bruijckere, Dorpsstraat 133, 4511 EE Breskens. Tel. 01172-2769. 24

Tijdschriftenbank Zeeland

't Duumpje | 1993 | | pagina 24