en vooral schijtend in onze bomen en dan als het geluid van een zweepslag allemaal weer weg om boven de akker de mooiste guirlandes te tekenen. Deze echte troep groeit iedere week. In de rietkragen van de Baarzande zit ten er wel enige tienduizenden. In een mum van tijd kleuren ze mijn dak zwart en in één duik is mijn moerbei boom geheel leeg. Ze spelen als van Gogh met stippels in het oneindige, maar veranderen per seconde. Op het land een eindeloze wisseling van patronen, waarbij de randen voortdu rend blijven omkrullen. Spreeuwen houden je vele kwartiertjes ademloos bezig. Dat doen echter de zwaluwen ook, vooral als ze aan het oefenen zijn voor de grote tocht. In hun spel en als groep tonen ze hun grenzeloze vrijheid. In schril contrast hiermee staan de talloze meeuwen op de meest versgeploegde akker of de kieviten die door de lucht kuieren met hun sloom klappende wie ken. Maar deze laatste nemen dan ook niet zo definitief afscheid, want bij de geringste weersomslag kunnen ze al terug zijn met hun gesnerp. Voor de zwaluwen was het op 27 september wèl definitief afgelopen; deze ludieke vliegers waren er voor het laatst. Ze werden wat mechanisch uitgewuifd door de trouwe meeuwen in de ploeg- voren; de trage plevierentroep met de lellende vleugels heeft de aan de grote reis beginnende vogels misschien wel doorkruist en de duiven vieren feest door de lucht in het lage licht met zil verpapieren hangers te versieren. Ons keukenraam is een superbreed beeldtelevisie met een metaprogram- ma. Met soms slechts fazanten in de bomen, 's avonds, en waterhoentjes op het gras, 's morgens. En een enkele merel of een zootje eksters en kraaien en straks steeds meer ganzen. En misschien wel schaatsers. Het duump- je is ook altijd in beeld, maar dat maakt geen troep op de Drieweg. Kees van Oosten. Foto: Kras Bockland 4 o k, In het langzaam kostbaarder wordende graan komen steeds meer kleinere 5vogels los om snel weer weg te dui ken. Vooral als de inmiddels tot acht individuen gegroeide groep kiekendie ven komt aanglijden van over de kreek. Dit jaar komt deze circusvogel zelfs tot boven onze woonplek, zodat ik met de verrekijker recht omhoog de scherpe kop in close up kan nemen. De hele zomer blijven ze boven ons huis kringen maken, tot grote ontstel tenis van die groepen kramsvogels en/of koperwieken bij het graan. De oogst is immers een zenuwentoe stand. die lijkt over te slaan op de vrij gekomen groepen patrijzen. Van dit blote wild kan ik me meermalen wild schrikken. Dan zijn fazanten aanmer kelijk rustiger in de nazomer, hoewel die troep mospikkende vrouwen wel geleid wordt door enkele zeer nerveus overstekende mannen. Pijlvormig of zigzaggend formeren de ganzen zich weer; de duiven vliegen in heuse jaagformaties over de velden. Je wordt de naderende herfst gewaar. Ruist het of suist het? De spanning is voelbaar. Overal vandaan scheren hele kleine trosjes ergens en nergens heen. Plotseling is er een troep op het stop- pelland, rollend van de ene naar de andere kant, dan weer onzichtbaar, dan weer een zwarte wolk boven de kreek. Een onheimelijk geluid 's avonds in de nazomer en daar zijn ze. Als aangetrokken door een mag neet duiken ze op elkaar. Kwetterend 17

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 1993 | | pagina 17