Roofvogelvervolging Piet du Burck (Opzettelijke vergiftiging, door het uitleggen van vergiftigd aas Op zondag 13 januari troffen mijn zoon en ik tijdens de jaarlijkse midwin tertelling in de Veerhoekpolder te Oostburg een dode Buizerd aan. Deze lag naast het karkas van een aangevreten wilde eend, dat daar met opzet moet zijn neergelegd met het doel om o.a. roofvogels te lokken. Een van de dit seizoen vergiftigde Buizerds (foto Piet du Burck], Met de resten van het lokaas nog in zijn snavel lag de Buizerd dood naast de met gif bewerkte eend. De klau wen waren samengebald. Dit duidt op een hevige doodstrijd ten gevolge van vergiftiging. Omdat we het een verdachte omstan digheid vonden hebben we het slacht offer en het lokaas meegenomen en overgedragen aan het RMT (Regionale milieuteam]. Uit onderzoek door het CIDC (Centraal Instituut voor Dierziektecontrole] in Lelystad, is vast komen te staan dat de buizerd bleek te zijn vergiftigd met de uiterst giftige stof carbuforan, dat zelfs voor mensen dodelijk is. Deze gevaar lijke pesticiden komen in roofvogels terecht doordat de producten door ma lafide jagers gebruikt worden in lokaas zoals dode eenden, ganzen e.d. In deze periode van het jaar is de Buizerd hoofdzakelijk aaseter en kan daarom erg gemakkelijk met vergiftigd aas worden gelokt. Toen mijn zoon een week later deze plek nog eens bezocht, trof hij opnieuw een slachtoffer. Ditmaal was er een Canadese gans als lokaas neergelegd, die al flink was aangevreten. Vlak in de buurt trof hij opnieuw een dode Buizerd met vergif tigingsverschijnselen. Ook deze vogels zijn via het politiebureau voor onder zoek overgedragen aan het RMT. v Ook waren er nu enkele voederplaat sen gecreëerd met ondermeer voeder bieten en maïskolven. Dit wellicht om fazanten, patrijzen e.d. te lokken. In deze gevallen is er niet meer sprake van jagen, maar van stroperij. Betrok kene is een gevaar voor de maatschap pij. De politie heeft deze meldingen serieus aangepakt. Er is een dossier opgemaakt. Ook zijn er getuigen en zelfs een verdachte opgeroepen, Deze zaak zal verder via de rechtbank worden afgehandeld. Aangevreten vergiftigde Canadese gans (foto Piet du BurckJ. Wie doet zoiets? En waarom? Vermoedelijk dat jagers zich willen ontdoen van natuurlijke concurrenten. Opmerkelijk voor een groep mensen die beweren dat ze niet voor hun ple zier jagen, maar om het wild te regu leren. Ze zouden blij moeten zijn met alle hulp die ze kunnen krijgen bij hun "beheersmaatregelen". Opvallend is dat het uitleggen van vergiftigd aas vooral gebeurt in de win termaanden na het jachtseizoen. Jagers en hun honden hoeven dan niet meer in het veld te zijn. Het risico dat hun honden van het aas eten is er dan niet. De honden, die bij recente geval len vergiftigd blijken te zijn, waren van niets vermoedende wandelaars die hun hond op de bewuste plaats los hebben laten lopen. Jagers hebben over het algemeen een uitgesproken mening over roofvogels. Veel gehoorde uitspraken uit deze kringen zijn o.a. "Er zijn er veel te veel omdat ze zelf geen vijanden hebben", of. "Dat de hazen-, konijnen-, fazanten en patrijzenstand zo laag is komt door te veel roofvogels".

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2008 | | pagina 18