Veldwaarnemingen 20 3e kwartaal: juli - september 2013 Onderstaande waarnemingen zijn een selectie van de waarnemingen die inge voerd zijn op de website van waarneming.nl, website van 't Duumpje en e-mails die ik ontvangen heb. Het is een selectie, gemaakt op basis van aantallen van een bepaalde soort of van een bijzondere soort. Reggy van Poecke Aalscholver 19-9-2013 15 ex. Het Zwin (LC) 27-9-2013 27 ex. Nw. Passageulepolder (JS) Blauwe Kiekendief 03-09-2013 1 v. Sophiapolder noord (JP/HvdV) 07-09-2013 1 ex. Vrije Polder/Liniedijk (JdM) 10-09-2013 1 ex. Sluis - Wallen noord (JP) 18-09-2013 2 ex. Sophiapolder noord (JdB/JP) 21-09-2013 1 ex. Oud-Breskenspolder (PD) 21-09-2013 1 v. Sophiapolder noord (JP) 24-09-2013 1 v. Sophiapolder noord (JP) Bontbekplevier 23-08-2013570 ex.Eiland Voorland Nr. Een (JP) 25-08-2013650 ex.Eiland Voorland Nr. Een (PD) Bonte Strandloper 23-08-2013450 ex.Eiland Voorland Nr. Een (JP) 25-08-2013400 ex.Eiland Voorland Nr. Een (PD) Boomvalk 21-08-2013 1 ex. KI. Oudemanspolder (BvV) 27-08-2013 1 ex. Sophiapolder west (JP) 21-09-2013 1 ex. Sophiapolder zuid (PD) Bosrietzanger 07-07-2013 1 ex. Panoramaweg (LvV) 11-08-2013 1 ex. Helenapolder (KK) Bosruiter 27-08-2013 4 ex. Sophiapolder (JP) 06-09-2013 1 ex. Het Zwin (LC) Brandgans 03-09-2013880 ex. Piaskreek noord (JP/HvdV) Bruine Kiekendief 18-08-2013 3 ex. Sophiapolder (JdM) Buizerd 03-09-2013 3 ex. Sophiapolder noord (JP/HvdV) 15-09-2013 4m. Nieuwe Passageulepolder (JS) 21-09-2013 3 ex. Voorland Nummer Een (JP) Casarca 28-07-2013 1 ex. 03-09-2013 3 ex. 04-09-2013 1 ex. Dodaars 24-09-2013 10 ex. Gele Kwikstaart 27-08-2013 6 ex. Geoorde Fuut 27-07-2013 19 ex. 27-07-2013 22 ex. Gierzwaluw 15-07-2013 20 ex. Goudplevier 20-07-2013 16 ex. 28-09-2013 15 ex. Graszanger 06-09-2013 1 ex. Sophiapolder midden (PD) Piaskreek noord (JP/HvdV) Sophiapolder west (PM) Sophiapolder midden (JP) Sophiapolder midden (JP) Sophiapolder west (JP) Sophiapolder west (PD) Cadzand-Bad (AW) De Blikken (PD) Oudelandsche Pld. west (AS) Het Zwin (LC) Groene Specht 18-07-2013 1 ex. Zuidzandepolder - west (PC) 30-08-2013 1 ex. Paulinapolder (CD) 31-08-2013 1 ex. Moreelpolder (PM) 04-09-2013 1 ex. Ameliapolder (PM) 24-09-2013 2 ex. Antwerpenpolder (JP) 24-09-2013 1 ex. Vrije Polder Liniedijk (HvdV) 27-09-2013 2 ex. Nieuwvliet-Bad (JK) Groenling 20-09-2013 14 ex. Paulinapolder (GB) 27-09-2013 9 ex. Nieuwvliet-Bad (JK) Groenpootruiter 25-08-2013 57 ex. Eiland Voorland Nr. Een (PD) 03-09-2013 36 ex. Eiland Voorland Nr. Een (JP/ HvdV) 07-09-2013 37 ex. Eiland Voorland Nr. Een (PD) Grote Canadese Gans 29-08-2013500 ex.Groote Gat (HvdV) 03-09-2013250 ex.Eiland Voorland Nr.l (JP/HvdV) Grote Stern 19-08-2013150 ex. Hooge Platen - De Bol (PW) 30-08-2013 20 ex. Nummer Een - Zeedijk (CD) Grote Zilverreiger 04-07-2013 1 ex. Sint Kruiskreeke.o. (JP) 30-08-2013 1 ex. Oostburg - Linieput (PdB) 02-09-2013 1 ex. Nw. Passageulepld. - z. (PdB) 06-09-2013 1 ex. Sint Kruiskreek e.o. (ML) 06-09-2013 1 ex. Het Zwin (LC) 23-09-2013 2 ex. Zwarte Gat e.o. (HH) 26-09-2013 1 ex. Stierskreek-west e.o. (JPk) Grutto 27-07-2013 63 ex. De Blikken (JP) 08-08-2013101 ex. Voorland Nummer Een (LG) 12-08-2013 53 ex. Sophiapolder west (JP) Heggenmus 27-09-2013 50 ex. Nieuwvliet-Bad (JK) IJslandse Grutto 11-07-2013 3 ex. Sophiapolder west (PD) 20-07-2013 4 ex. Baarzandsche Kreek (PD) Ijsvogel 27-09-2013 1 ex. Piaskreek noord e.o. (JKS) 30-09-2013 1 ex. Nummer Een - dorp/bos (MB) Indische Gans 08-08-2013 1 ex. Sophiapolder midden (JP) 04-09-2013 3 ex. Baarzandsche Kreek (PM) Kanoet 07-09-2013 23 ex. Eiland Voorland Nr. Een (PD) Kemphaan 03-08-2013 43 ex. De Blikken (PD) 10-08-2013 27 m. Sophiapolder west (PD) 12-08-2013 12 ex. Herdijkte Zwarte Polder (DB) Kleine Plevier 10-08-2013 11 ex. Sophiapolder midden (PD) 27-08-2013 19 ex. Sophiapolder west (JP) Kleine Strandloper 28-07-2013 8 ex. Sophiapolder midden (PD) 25-08-2013 9 ex. Eiland Voorland Nr. Een (PD) 30-08-2013 10 ex. Het Zwin (RS/NG) 21-09-2013 16 ex. Piaskreek noord e.o. (JP) Kluut 09-07-2013157 ex. Sophiapolder west (LvV) 27-07-2013144 ex. De Blikken (JP) 26-08-2013 35 ex. Verdronken Zwarte Pld. (JK) Kolgans 26-09-2013200 ex.De Blikken (FG) 30-09-2013850 ex.De Blikken (DC Koperwiek 29-09-2013 5 ex. Kievittepld. zeereep (AS) Krakeend 09-08-2013 10 ex. Groote Gat (JKS) Krombekstrandloper 31-07-2013 11 ex. Eiland Voorland Nr. Een (JP) 04-08-2013 15 ex. Herdijkte Zwarte Polder (AS) Lepelaar 31-07-2013 79 ex. Piaskreek noord (JP/HvdV) 03-08-2013 89 ex. Piaskreek zuid/Kromme Water gang (EdT) 05-08-2013 95 ex. Piaskreek noord e.o. (KW) 19-09-2013 80 ex. Piaskreek noord e.o. (LC) 20-09-2013 22 ex. Paulinapolder (GB) Meerkoet 12-08-2013240 ex. Sophiapolder midden (JP) Noordse Stern 13-07-2013 25 ex. Het Zwin (KR) Oeverloper 27-07-2013 43 ex. Sophiapolder west (PD) Oeverzwaluw 06-07-20137100 ex. Sophiapolder midden (GB) 13-08-2013300 ex. Sophiapolder midden (HvdV) 16-09-2013 1 ex. Sophiapolder west (JP) Paapje 06-09-2013 1 ex. Het Zwin (LC) 07-09-2013 6ex. KievittepolderZuid (MC) Patrijs 12-08-2013 10 ex. Mauritspolder midden (MK) 24-08-2013 6 ex. Oud-Breskenspolder (EM) 01-09-2013 6 ex. Groote St. Annapolder (SR) 02-09-2013 7 ex. Mauritspolder midden (MK) 05-09-2013 7 ex. Mettenijepolder (RB) 05-09-2013 4 ex. St. Janspolder (RB) 06-09-2013 7 ex. Grote Henricuspolder (RB) 19-09-2013 4ex. Thomaespolder(PC) 22-09-2013 8 ex. Zwinpolder - zuid (PZ) 23-09-2013 12 ex. Oudelandsche Pld.-west (RB) Pijlstaart 21-09-2013112 ex. Oud-Breskenspolder (PD) 30-09-2013 12 ex. Sophiapolder west (JP) Ransuil 15-07-2013 2ex. Hoofdplaat-zeedijk w. (KK) 02-09-2013 1 ex. Biervliet - dorp e.o. (MK) Regenwulp 14-07-2013 16 ex. Paulinapolder (PD) Lepelaar (Awie de Zwart).

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2013 | | pagina 20