Activiteiten www.duumpje.nl Voor actuele informatie: 2? Zaterdag 1 en 15 februari: Knotwerkgroep Familie Goossens, Noordstraat 60, Biervliet. Zondag 8 december: Geleide natuurwandeling in het Blinckaertduinbos (Natuurpunt) Thema: het bos onder de loep. Afspraak: 14.00 uur aan het Oosthoekplein, Knokke - Zoute. Aanmelden: niet nodig. Praktisch: verrekijker en loep. Gids: Dirk Vantorre (00-32-50-519504). Zaterdag 14 december: Knotwerkgroep Familie Van Gorp, Maaidijk 9 te Oostburg. Zondag 22 december: Geleide natuurwandeling in 't Voor land bij Nummer Een (Natuurpunt) Thema: over zeehonden, overwinterende steltlopers en waterwild. Afspraak: 14.00 uur. Verzamelen: parking bij gemaal rechts van kruising Gemaalweg en Magereind bij Num mer Eén. Praktisch: Verrekijker en eventueel loep. Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/519101. www.natuurpuntknokke-heist.be Zondag 29 december: Excursie in Het Zwin (HZL) Iedere vloed komt zeewater Het Zwin bin nen, dat zich via de zandige strandvlakten een weg baant naar de schorren. Aanvang: 14.00 uur. Afspraak: Strandpaviljoen De Zeemeeuw. Aanmelden: niet nodig. Advies: laarzen/schoenen/kleding die vies mogen worden. Zaterdag 4 januari 2014: Knotwerkgroep Familie Van Gorp, Maaidijk 9 te Oostburg. Zondag 12 januari 2014: Traditionele ganzenexcursie op de dijk bij het gemaal van Nummer Een. Aanvang 7.45 uur. ledereen is welkom. Zaterdag 18 januari ('s ochtends): Knotwerkgroep Familie Herwig, Klein Brabant 30, Waterlandkerkje. Zaterdag 18 januari ('s middags): Knotwerkgroep Familie Van Viegen, Cathelijneweg 1, Oostburg. Zondag 23 februari: Excursie in Het Zwin (HZL) Info: zie onder 29 december. Zaterdag 1 en 15 maart: Knotwerkgroep Watervlietseweg 18 en 20, IJzendijke. Families R. Claeys en E. de Smet. Zaterdag 29 maart: Knotwerkgroep We knotten bij het onderkomen van de Schaapskudde aan de Mosterdweg 2a te Oostburg. Seizoen 2014 Bij het ter per se gaan van dit nummer waren veel organisaties nog volop in de weer met het samenstellen van het activiteitenprogramma 2014. Vandaar dat u op deze pagina slechts een beperkt aantal excursies aantreft. Voor de laatste stand van zaken, raad plege men de internetpagina's. Knotwerkgroep Zie voor meer gegevens over het nieu we knotprogramma blz. 17 onderaan. Wijzigingen zijn altijd mogelijk. Het is aan te bevelen enkele dagen tevoren even te bellen met coördinator Gerard van Daele, 0117 - 301835. Excursies Natuurpunt Knokke- Heist De 'geleide wandelingen' zijn voor leden van Natuurpunt België gratis. Voor niet- leden 2,50 p.p. per rondleiding. Excursies Het Zeeuws Landschap Voor alle excursies door Het Zeeuwse landschap geldt dat leden en huisgeno ten gratis deel kunnen nemen. Niet-leden: Volwassenen: 3,- p.p., Kinderen tot 16 jaar 1,50 p.p. Kledingadvies: laarzen of (in de zomer) gymschoenen die nat/vies mogen worden. Info: Carolien van de Kreeke. Tel.: 0113-569110. Email: c.van. de.kreeke@hetzeeuwselandschap.nl Excursies Staatsbosbeheer Deelname: volwassenen 5,00 en kinderen 2,50 p.p. Tel. 0115-482806 Info: Marijke Lieman en Peter Maas. Email: m.lieman@staatsbosbeheer.nl

Tijdschriftenbank Zeeland

t Duumpje | 2013 | | pagina 22